Valitse sivu

Kierrätyspuiston sijainnin mahdollistava päätös tehtiin tänään 28.1.2021 Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa. Vaihemaakuntakaava hyväksyttiin yksimielisesti.

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava käynnistettiin kesäkuussa 2018. Kaavassa tutkittiin neljää eri sijaintipaikkavaihtoehtoa Orimattilan ja Hollolan alueella. Jo tätä ennen seudulta oli haettu kierrätyspuistolle aluetta sijaintipaikkaselvityksillä.

Sijaintipaikaksi valikoitui lopulta Hollolan Kehätien alue. Se todettiin monesta näkökulmasta, muun muassa liiketoiminnan kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös alueen sijainti, logistiikka ja sisäinen toiminnallisuus olivat muihin vaihtoehtoihin nähden paremmat. Kiertotaloutta tukevia toimintoja alueen läheisyydessä ovat uusi valtatien 12 linjaus ja sen liittymä, lainvoimaisessa maakuntakaavassa merkittävästi parannettavaksi merkitty rata sekä asemakaavoitettu Nostavan logistiikka-alue. Läheisesti sijaitsevat ja toisiaan tukevat toiminnot luovat synergiaetuja alueen yrityksille.

  • Kierrätyspuistolle on etsitty sijaintipaikkaa pitkään ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari on tyytyväinen, kun se saatiin nyt maakuntakaavaan. Edessä on vielä pitkä matka toiminnan aloittamiseen. Työtä on tärkeää jatkaa eteenpäin määrätietoisesti, että pääsemme toteuttamaan konkreettisesti maakuntastrategian toiminnallista kärkeä, kiertotaloutta. Tämä alue edesauttaa osaltaan Päijät-Hämeelle tärkeiden uusien työpaikkojen syntyä, toteaa Mika Kari.

Ennen kuin rakentaminen voi alkaa, on Hollolan laadittava kuntakaavat; osayleiskaava ja asemakaava. Lisäksi tämän kaltainen toiminta edellyttää ympäristölupia ja rakennuslupia.

  • Päijät-Hämeeseen tarvitaan kipeästi kiertotalouteen ja kierrätykseen erikoistunutta teollista aluetta. Kujalaa ei ole mahdollista enää laajentaa, ja meiltä puuttuu rakentamisen ja teollisuuden jätteiden jatkojalostamisen paikka seudulla, kertoo Johanna Rusanen, Salpakierron toimitusjohtaja.
  • Maakuntakaavalla ei vielä ratkaista tulevia yrityksiä. Tarvitaan seudullista yhteistyötä, aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä markkinointia yrityksille siitä, että meillä on tarjota erityisesti kiertotalouden tarpeisiin suunniteltu ja helposti saavutettava alue, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt tarkentaa.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitto, maakuntajohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364, laura.leppanen@paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen liitto, aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628, niina.ahlfors@paijat-hame.fi