Valitse sivu

Ehdotusvaihe käynnissä

Vaihemaakuntakaavalla ratkaistavaa kierrätyspuiston sijaintia on maakuntahallituksen linjauksen (8.6.2020) mukaisesti lähdetty suunnittelemaan Hollolan Kehätien alueelle.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 15.10.-13.11.2020, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollista antaa kaavasta palautetta. Kuulemisten jälkeen kaava valmistellaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2021.

Ehdotusvaiheen 12.10.2020 kaava-aineisto sisältää kaavakartan sekä merkinnät ja määräykset ja kaavaselostuksen.

Kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 28.10.2020 klo 17-00-19.00 pidettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 26.10.2020 mennessä sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi saadakseen osallistumislinkin tilaisuuteen.

Kaavaehdotusta on tarkistettu viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella 12.10.2020.

Saadut lausunnot (pdf)

Lausuntojen vastineet 12.10.2020 (pdf)

Lisätietoja

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi