Valitse sivu

Kansainvälinen yhteistyö

Päijät-Hämeen liiton kansainvälisen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa Euroopan unionin rakennerahastoihin ja koheesiopolitiikkaan sekä TEN-T-verkon ajantasaisuuden arviointiin. Tavoitteenamme on kotiuttaa Päijät-Hämeeseen kansainvälistä hankerahoitusta.

Tuemme maakunnan toimijoita kansainvälisissä toiminnoissa ja lisäämme osaltamme maakunnan kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta.

CPMR ajaa rannikkoalueiden etua


Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) tekee yhteistyötä rannikkoalueille tyypillisissä erityiskysymyksissä. Järjestö vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla eri politiikan ja aluekehityksen sektoreilla. Keskeisiä toimialoja ovat merenkulun ja muun liikenteen kysymykset, energiapolitiikka, kalastusasiat, tutkimustoiminta sekä aluekehitys. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vahva asema jäsentensä edunvalvojana.

CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta. Päijät-Hämeen lisäksi jäseniä Suomessa ovat Kymenlaakso, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Päijät-Hämeen liitolla edustus Itämerikomission liikennetyöryhmässä

Järjestön alaisuudessa on kuusi maantieteellisen kokonaisuuden perusteella muodostettua alueellista komissiota. Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämerikomissiossa (Baltic Sea Comission) https://cpmr-baltic.org/


Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu on Itämerikomission (Transport Group) varapuheenjohtaja. https://cpmr-baltic.org/policy-work/accessibility/ Komun lisäksi työryhmän kokouksiin osallistuu liiton henkilökunnan edustaja(t) tarvittaessa.

Helsinki EU Office on linkkimme Brysselissä

Brysselissä toimii Helsinki EU Office, joka seuraa Euroopan unionin asioita, auttaa EU-hankevalmistelijoita ja tekee kansainvälistä edunvalvontaa.
Helsinki EU Office on viidentoista sopimuskumppanin yhteinen toimisto, joka tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa. EU Officen johtaja on Janne Leino.


Helsinki EU Officen henkilökunta

EU Officen verkkosivulta löydät ajankohtaista tietoa ja voit tilata uutiskirjeen


Kun rekisteröidyt toimiston verkkosivujen jäsenalueella palvelun käyttäjäksi, pääset lukemaan toimiston tiedotteita, raportteja ja EU-rahoitusopasta. Voit myös tilata uutiskirjeen sähköpostiisi.

https://helsinki.eu/category/ajankohtaista/

Lisätietoja:

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi