Valitse sivu

Päijät-Hämeessä edistetään ilmastoviisaasta päätöksentekoa niin maakunnallisen ilmastotyön kuin kuntien ilmastosuunnitelmien kauttakin. Nyt teemaan saadaan kansainvälistä näkökulmaa ClimateGO -hankkeen ja siihen osallistuvien kuuden eurooppalaisen alueen kautta.

ClimateGo:n tavoitteena on tukea alueita ja kaupunkeja kehittämään päätöksentekoa entistä pitkäjänteisempään ja kestävyyskriisin huomioivaan suuntaan. Hanke edistää ymmärrystä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä varmistaa ennakoivaa päätöksentekoa, jossa ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteet tukevat toisiaan.

LAB-ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, missä ovat Päijät-Hämeen liiton lisäksi mukana Alziran kaupunki Espanjasta, Grenoblen kaupunki Ranskasta, Podravjen aluekehitysvirasto Mariborista, Sloveniasta, Kosicen itsehallintoalue Slovakiasta, sekä Waterfordin kaupunki- ja maakuntahallinto Irlannista. Ensimmäinen kansainvälinen tapaaminen järjestetään Lahdessa 11–12. kesäkuuta. Tapaamisessa keskustellaan alueiden haasteista ja hyvistä käytännöistä ja tutustutaan meidän ilmastoratkaisuihimme.

ClimateGo:n toteutuksen tueksi on koottu Päijät-Hämeeseen maakunnallinen sidosryhmä, jossa on edustajia kunnista, LUT-yliopistosta, Osuuskauppa Hämeenmaalta, Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta sekä maakuntahallituksesta. Sidosryhmän ensimmäisiä vinkkejä toimintaan olivat päättäjien osaamisen lisääminen viestimällä konkreettisista ratkaisuista sekä ympäristön ja talouden yhteydestä. Ryhmän yritysedustaja muistutti mm. vastuullisuuden merkityksestä yrityslainoja haettaessa.

ClimateGo -hanke toteutetaan Interreg Europe -ohjelman tuella. Se tukee myös Päijät-Hämeen roolia EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission jäsenenä.

Lisätietoja:

Maarit Virtanen
Projektipäällikkö, Canemure, Kuntien ilmastosuunnitelmat ja ClimateGO-hankkeet
044 044 3272, maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Interreg Europe -ohjelman ja ClimateGOn logot