Valitse sivu

Vuosi 2023 Lahden seudulla urheilutapahtumien huippuvuosi, jonka ansiosta alueen näkyvyys kasvaa ja tapahtumat ovat hyödynnettävissä koko Päijät-Hämeessä.

Päijät-Hämeen liitto myönsi lähes 100 000 euroa urheilumatkailun kehittämiseen

Maakuntahallitus myönsi lähes 100 000 euroa Lahti Regionin hankkeelle, joka edistää kansallisen ja aluetason tavoitteita Host City & Sport Tourism -kokonaisuudessa. Päämääränä on saada Lahti takaisin maailman 100 johtavan urheilukaupungin joukkoon vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Lahti Sports Hubin tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan johtava ympärivuotisen urheilun ja liikkumisen keskus vuonna 2030. 

Päijät-Hämeessä on urheilumatkailusta kiinnostuneita yrityksiä, ja hankkeella vahvistetaan kansainvälistä näkyvyyttä urheilumatkailun vetovoimaisena kohteena. Keskeisinä toimenpiteinä rakennetaan yhdessä urheiluseurojen, opistojen, matkailu- ja tapahtumayritysten kesken tavoitetta tukevat verkostot ja ekosysteemit.

Rahoituksen turvin Lahti Region palkkaa urheilumatkailun asiantuntijan, joka suunnittelee ja toteuttaa matkailua edistäviä toimia. Näitä ovat mm. kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö, digitaalisten markkinointikanavien aktiivinen ylläpito ja sisällöntuotanto tunnettuuden lisäämiseksi kotimaassa. Toiminnassa huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus.

  • Urheiluun ja liikuntaan liittyvä kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen on yksi maakuntastrategian kärjistä sekä Lahden kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen teemoista. Toivommekin, että alueen toimet tukevat entistä laajemmin kansallista ja kansainvälistä kehittämistä. Ratkaisut tuottavat samalla hyvinvointia maakuntalaisten arkeen, kun palvelu- ja seuratoiminta saavat uusia virikkeitä, toteaa kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Yhteistyö Lahden kaupungin ja Ladecin kanssa

Hanke auttaa alueen toimijoita hakuprosesseissa ja toimii tiiviisti yhteistyössä Lahden kaupungin ja Ladecin kanssa. Se toimii myös Host Country Finland -verkostossa Lahden seudun edunvalvojana. Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet urheilumatkailustrategian valmistelun käynnistämiseksi.

Päijät-Hämeen liitto myönsi rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi