Valitse sivu

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on ohjelma-kauden aikana toteutettu yli 11 300 hanketta, joihin on kohdistunut lähes 2,9 miljardia euroa julkista rahoitusta.

Kuva: Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin (KUPARI) -projekti (LUT/LAB)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja

Rahasto luo elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukee kestävää kasvua ja lisää kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta hyödynnettiin ohjelmakaudella 20142020 vipuvartena aluelähtöisesti.

Ohjelma on auttanut maakuntien omien strategioiden kärkiteemojen kehittämisessä, elinkeinoelämän vahvistamisessa ja työllisyyden kehittämisessä. Älykäs erikoistuminen nousi vahvaan rooliin maakunnissa, myös Päijät-Hämeessä. Hankkeissa saatiin hyviä tuloksia hankeajalta, mutta myös pidempiaikaisia positiivisia vaikutuksia syntyi. Osa vaikuttavuudesta tosin näkyy vasta vuosia hankkeiden päättymisen jälkeen. Rakennerahasto-ohjelma ja rahoitus on mahdollistanut maakuntalähtöisen kehittämisen ja ratkaisut yhdessä verkostojen kanssa. Rahoituslähteenä ohjelmakausi oli riittävän monipuolinen, mutta se koettiin osittain hallinnollisesti raskaaksi.

 • Ohjelmakaudella 2014–2020 oli Päijät-Hämeessä käytettävissä EAKR-rahoitusta Päijät-Hämeen liitolla ja Hämeen ELY-keskuksella noin 40 miljoonaa euroa koko Suomen 2,9 miljardin euron potista. Päijät-Hämeen liiton osuudella (20 milj. euroa) rahoitettiin 101 EAKR-hanketta, joista 87 oli maakunnallista ja 14 ylimaakunnallista, kertoo erityisasiantuntija Petri Veijalainen. Käynnissä on edelleen 22 hanketta, jotka päättyvät viimeistään 31.8.2023.
 • Pitää kuitenkin muistaa, että Etelä- ja Länsi-Suomi on tuottanut tehokkaammin tuloksia käytettyä euroa kohti, kun asiaa on tulosten valossa tutkittu. Rahoituksen jakoperusteet eivät olleet oikeudenmukaisia alueiden kesken, mutta silti teimme pienellä valtakunnallisella osuudellamme onnistunutta aluekehitystyötä Päijät-Hämeessä, pohtii kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Mitä rahoituksella saatiin aikaan valtakunnallisesti (EAKR, ml. REACT-EU)

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 9.1.2023 koosteen, jossa luodaan katsaus ohjelmakauden tuloksiin.

 • Ohjelma on vaikuttanut eri alueilla vaihtelevasti elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Yritykset ovat luoneet yhteistyöverkostoja, mutta uusia yrityksiä ja työpaikkoja on syntynyt melko vaatimaton määrä.
 • Vuorovaikutus on lisääntynyt innovaatiotoiminnassa. On tuotettu uutta tietoa, mutta sitä ei ole saatu riittävästi käyttöön liiketoiminnassa.
 • Ymmärrys vähähiilisyydestä ja kiertotaloudesta on lisääntynyt.
 • Yksilöllisiä opintopolkuja on tuettu, ja opintojen keskeyttämisiä on ehkäisty.
 • Koulutuksen työelämälähtöisyys on vahvistunut.
 • Työllisyyttä on edistetty, ja ohjausta on viety ihmisten saataville. Ikääntyneiden työllistyminen on onnistunut. On toteutettu työhyvinvointivalmennuksia ja tasa-arvoprojekteja. Kolmasosa uusista työpaikoista on syntynyt naisille, ja osallisuutta parantaviin hankkeisiin on osallistunut miehiä vain vähän.
 • Työ- ja toimintakykyä on vahvistettu, ja osallisuutta on kehitetty. Kolmas sektori on osallistunut köyhyyttä torjuviin hankkeisiin. Kokemuksia taloudellisen tilanteen vaikeudesta on onnistuttu vähentämään.

Ohjelmakauden aikana syntyi mm.

 • 562 uutta yritystä
 • 10 900 uutta työpaikkaa
 • 3 600 pk-yrityksessä merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
 • 2 700 pk-yrityksessä viennin aloittaminen tai uudelle vientimarkkina-alueelle laajentaminen
 • 2 200 uutta, vähähiilisyyttä edistävää ratkaisua

Hankkeisiin (ESR, pl. REACT-EU) on osallistunut mm.:

 • 209 200 työtöntä tai työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä
 • 149 900 työssä olevaa henkilöä
 • 47 400 maahanmuuttajaa, ulkomaalaistaustaista tai vähemmistöön kuuluvaa henkilöä
 • 8 700 vammaista henkilöä
 • 17 100 opinto-ohjaajaa, uraneuvojaa ja muuta ohjauspalveluiden asiantuntijaa

Tutustu ohjelmakauden tuloksiin

Lisätiedot 

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi


Euroopan aluekehitysrahaston logo. Kuvassa Eu-lippu ja teksti Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Kuvassa teksti: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020