Valitse sivu

1 ,5 asteen elämäntapakokeilun tuloksia esiteltiin kokeilijoiden yhteisessä päätöstapahtumassa 22.2.2020. Kokeilijat saivat pienennettyä hiilijalanjälkeään keskimäärin 12% kolmen kuukauden kokeilujakson aikana. Tulos on varsin hyvä, varsinkin kun kokeilijoiden hiilijalanjälki oli jo valmiiksi huomattavasti keskimääräistä suomalaisen jalanjälkeä pienempi. Koko vuodelle laskettuna saavutettu päästövähennys on yhteensä 54 tCO2, mikä vastaa 270 000 km autoilua. Tällä päästövähennystahdilla saavutettaisiin kestävä taso elämäntavoissa tavoitevuoteen 2030 mennessä.

Kuva kokeilun tuloksista

1,5 asteen kokeilun tulokset, laskenta D-mat Oy

Kestävän elämäntavan kokeilijoiden tunnelmat kokeilujaksolta olivat positiivisia ja toimintaa halutaan jatkaa. Kokeilussa pidettiin etenkin yhteisöllisyydestä ja mahdollisuudesta jakaa kokemuksia muiden kanssa. Kokeilun aikana järjestettiin yhteisiä tapahtumia, jotka koettiin pääosin hyviksi. Osa osallistujista olisi kaivannut vielä syvällisempää tietoa asioista. Haasteena kokeiluille olivat etenkin ajanpuute sekä myös resurssien puute. Osa toimenpiteistä hiilijalanjäljen pienentämisiksi on helppoja, mutta suurempiin muutoksiin vaaditaan yleensä jo rahallistakin panostusta.

Suosituimpia toimenpiteitä kokeilujaksolla olivat erilaiset ruokaan liittyvät toimet, kuten: valitsen lähiruokaa, vietän kasvisruokapäiviä, syön luomuruokaa ja suosin suomalaisia järvikaloja. Lisäksi kuluttamiseen liittyvät toimenpiteet korostuivat, mikä saattoi johtua siitä, että joulunvietto osui kokeilujaksolle. Kokeilijat esittivät lisäksi toiveita kunnille ja yksityiselle sektorille. Nämä liittyivät esim. tukeen aurinkopaneelien ostoon ja kilpailutukseen, toimivaan joukkoliikenteeseen, pyöräteiden kunnossapitoon, etätyömahdollisuuksiin ja kestävien tuotteiden saatavuuteen. Myös valtion taholta odotettiin toimenpiteitä etenkin verotukseen liittyen, jotta kulutusta ohjattaisiin kestävämmäksi.

1,5 asteen kunta -hanke jatkuu vielä päätöstapahtumalla Orimattilassa 25.4.2020. Teemana on tekstiilien elinkaari suunnittelusta kierrätykseen. Tapahtumassa kuullaan sekä asiantuntijapuheenvuoroja että päästään tutustumaan vastuullisiin tekstiiliyrittäjiin. 1,5 asteen kunta -hanketta toteutetaan ympäristöministeriön tuella ja sen on osa alueellista ilmastotyötä.

Ympäristöministeriön logo
Canemure ja Life logot