Valitse sivu

Päijät-Häme tunnetaan paitsi suurista yrityksistään, myös siitä, että monet niistä ovat perheyrityksiä. Perheyrittäjyys kattaa maakunnassamme kaikki toimialat ja yritysten kokoluokat, ollen yleisempää kuin muualla Suomessa. Suurten ja suurehkojen yritysten toimintavaikeudet synnyttävät luonnollisesti suuria otsikoita julkisuudessa, mutta samaan aikaan ja useammin myös Päijät-Hämeen pienissä yrityksissä tapahtuu: niitä aloitetaan ja lopetetaan tiheällä syklillä vuodesta toiseen. Koronapandemia rajoituksineen on aiheuttanut ja nostanut otsikoihin erityisesti ravintola-, matkailu-, majoitus- ja kulttuurialojen yritysten ahdingon, mutta tarvitaan vielä tilastovuosi tai kaksi lisää, ennen kuin voidaan arvioida pandemian vaikutusta maakunnan yritysrakenteeseen. Tämän väistämättä kaupunki- ja kaupunkiseutupainotteisen yritysuutisoinnin keskellä on helppo unohtaa, että yrittäminen on keskeinen osa maaseudulla elämisen ideaa. Se näkyy myös tilastoissa.

Päijät-Hämeen liiton uudessa tilastokatsauksessa tarkastellaan Päijät-Hämeen yrityskantaa ja sen kehitystä 2010-luvulla. Päijät-Hämeen yrityksiä vertaillaan koko maan yrityksiin sekä niin ikään Helsingin vaikutuskehällä sijaitsevien naapureidemme Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson yrityksiin. Luupin alle pääsevät myös Päijät-Hämeen kunnat. Ensimmäiset koronapandemian aikaiset tilastot ehtivät kuin ehtivätkin katsauksen lähteiksi.

Päijät-Häme pysytteli yritysten määrän perusteella Suomen 10. suurimpana yritysmaakuntana koko 2010-luvun ajan, mutta maakunnan yritysten osuus koko maan yrityskannasta pieneni 3,8 %:sta 3,5 %:iin. Maakunnassa oli vuonna 2019 534 yritystä ja 614 yritysten toimipaikkaa enemmän kuin vuonna 2010. Lähes puolet yrityksistä sijaitsee Lahdessa ja yhteensä 30 % Heinolassa, Hollolassa ja Orimattilassa. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset muodostivat yhteensä keskimäärin 14 % vuosittaisesta yrityskannasta 2010-luvulla.

Päijät-Hämeen yritysten konkurssiluvut olivat vuoden 2020 tammikuusta vuoden 2021 helmikuuhun ulottuneella jaksolla suhteellisesti maan neljänneksi korkeimmat, mutta erot maakuntien välillä olivat pienet. Päijät-Hämeessä aloitti 1165 uutta yritystä vuonna 2020, joten yritysperustantaan pandemia ei näytä vielä vaikuttaneen. Myös lopettaneiden yritysten määrä noudatti viime vuosien tasoa vielä loppuvuodesta 2020.

Katsauksessa käsitellään myös yrityskokoja, yritysten toimialoja, yritysten liikevaihtoa ja jalostusarvoa, mikroyrityksiä ja kasvuyrityksiä, vientiyrityksiä, ulkomaalaistaustaisia yrityksiä, sekä yrityksiä kaupunki- ja maaseutuvyöhykkeillä.

Lisätietoja:

Jukka Mikkonen, tutkimuspäällikkö
jukka.mikkonen(at)paijat-hame.fi, puh. 040 723 8226