Valitse sivu

Päijät-Hämeen KORjausliike-hankkeen tavoitteena on tehdä laaja-alaisesti osallistava ja ajallisesti tiivis (6-9/2020) toimeenpanosuunnitelman päivitystyö. Tarkastelemme Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman sekä toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden muutostarpeita.

Suunnitelman tulee sisältää Päijät-Hämeen toimenpiteet valtion elvytyspakettiin 2020–2021. Suunnitelmaan sisällytetään nopean palautumisen toimenpiteet sekä painopisteet kasvun käynnistämiseksi. Tavoitteena on osaamiseen ja innovaatioihin nojaava elinkeinorakenteen uudistuminen. Toimenpiteiden tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja tukea kestävän yhteiskunnan rakentamista. Parhaassa tapauksessa saamme mahdollisimman konkreettisia ja vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpiteet kootaan Päijät-Hämeen liiton johdolla työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan jo tehty hyvä työ ja hyödynnetään olemassa olevaa materiaalia kuten Päijät-Hämeen maakuntastrategian toimeenpanosuunnitelma, Lahden kaupungin strategiatyö korona-tilanteessa, TEM tilannekuva, Suomen Yrittäjien toimenpide-ehdotukset sekä FastExpertTeams vs. Korona raportti.

Lisätietoja

Juha Hertsi
vs. Kehittämisjohtaja
+358-44-3719442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi