Valitse sivu

Kulttuuriohjelma

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 on maakunnan oma kulttuuriohjelma. Päijät-Hämeessä rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Tämä näkyy selkeänä arvovalintana maakuntaa ohjaavien asiakirjojen, kuten maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian, tavoitteissa. Maakunnan kulttuurin suuntakin kietoutuu vahvasti kestävän tulevaisuuden ympärille.

Kulttuuriohjelma piirtää tietä kestävään tulevaisuuteen. Ohjelma jäsennetty kestävän kehityksen neljän peruspilarin – kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden – varaan. Ytimessä on päijäthämäläisten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kestävällä tavalla. Ohjelma näkee taiteet ja luovat alat kestävyysmurroksen vauhdittajina, mutta muistuttaa myös taiteen vapaudesta. Tarkoituksena ei ole antaa kulttuurille ainoaksi tehtäväksi kestävyysmurroksen vauhdittamista, vaikka sillä voikin sellaisena luonteva ja iso rooli olla.

Kulttuuriohjelma koottiin syksyllä 2022 yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja kulttuuritoimijoiden kanssa, samalla asukkaita kuullen. Ohjelman toteutumista seuraa ja sen päivittämisestä vastaa Päijät-Hämeen liitto. Kulttuuriohjelma on samalla kutsu tekijöille ja kokijoille mukaan yhteiseen pöytään. Ohjelmassa on määritelty keskeisiä toimenpide-ehdotuksia kulttuurialan kestävyyden kasvattamiseksi sekä haarukoitu näille toimenpiteille potentiaalisia toteuttajia.

Valmisteluvaiheessa osoitettiin sekä asukkaiden että kulttuurin tekijöiden suulla, että kulttuurin kokemiseen liittyy vahva yhteisöllisyys. Niinpä toteutuakseenkin ohjelmaan tarvitaan mukaan kulttuurin tekijät ja kokijat maakunnassa.

Tule mukaan, kulttuurin suunta tehdään yhdessä!

Lisätietoja:

Joonas Pokkinen
projektipäällikkö
+358 44 077 3466
joonas.pokkinen(at)paijat-hame.fi