Valitse sivu

Päijät-Hämeessä on käynnistetty tänä vuonna liikkumisen ohjauksen työtä kaikissa kunnissa sekä pilotoitu erilaisia toimia. Kestävän liikkumisen pilotteja esiteltiin erityisesti kuntapäättäjille kohdennetussa webinaarissa 10.11.2021.

Lahden seudun liikenteellä on marraskuun ajan käynnissä kokeilu, jossa tarjotaan uusille asiakkaille mahdollisuutta tutustua maksutta joukkoliikenteeseen. Kokeiluun otettiin hakemusten perusteella mukaan 485 uutta joukkoliikenteen käyttäjää. Kokeilussa ovat mukana kunnat, joihin Lahden seudun liikenteen reitit kulkevat, eli Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kokeilujakson päätyttyä osallistujille tehdään vielä kysely, jolla selvitetään kokemuksia joukkoliikenteestä sekä halukkuutta jatkaa käyttöä kokeilun jälkeen.

Hollolassa on testattu koulukuljetusten avaamista myös muille käyttäjäryhmille vähitellen toimintaa laajentaen. Nyt toteutettavassa pilotissa on uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi lisätty viestintää ja myönnetty maksuvapautus kunnan järjestämään palvelu- ja asiointiliikenteeseen marraskuun kahden ensimmäisen viikon ajaksi. Samalla selvitetään, miten palvelua voi hyödyntää ja laajentaa jatkossa. Kuntien kannalta koulukuljetusten hyödyntäminen muillekin käyttäjäryhmille on monessa suhteessa kannattavaa, koska reitit ajetaan joka tapauksessa. 

Padasjoella puolestaan toteutettiin kesällä sähköpyöräkokeilu. Padasjoen satamassa oli liikuntapäivänä kokeiltavana kunnan kaksi sähköpyörää, laatikkopyörä ja sähköpotkulautoja. Etenkin pyörät kiinnostivat vierailijoita, joista moni oli harkinnutkin sähköpyörän ostoa. Sataman tapahtumassa oli mukana myös Liikenneturva. Aiempina vuosina Padasjoella on ehditty testata mm. kimppakyytejä ja sähköautoa.

Pilotit osoittavat hyvin, miten erityyppisillä toimilla voidaan kannustaa kestävään liikkumiseen. Liikkumisen ohjaukseen kuuluu mm. neuvontaa, markkinointia, liikkumisen suunnittelua sekä palvelujen kehittämistä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Tällaiset keinot ovat kustannuksiltaan paljon pienempiä uuden liikenneympäristön rakentamiseen verrattuna. Tieliikenne muodostaa tällä hetkellä lähes 30 % Päijät-Hämeen kasvihuonekaasupäästöistä, joten kestävällä liikkumisella on merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisenkin kannalta.

Webinaari järjestettiin yhteistyössä Traficomin tukeman liikkumisen ohjauksen hankkeen sekä valtakunnallisen Canemure-ilmastohankkeen kanssa.

Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo