Valitse sivu

Kuntaliitto ja Päijät-Hämeen liitto tilasivat Perlacon Oy:ltä ennustetarkastelun maakunnan väestömuutoksista ja niiden vaikutuksista kuntien palvelutuotantoon. Tarkastelun tulokset osoittavat, että jo tapahtunut lasku syntyvyydessä aiheuttaa merkittäviä muutoksia eri ikäryhmien määrässä. Erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä laskee vuoteen 2030 mennessä.

Ennusteen mukaan Päijät-Hämeen väkiluku vähenee kymmenessä vuodessa 7 300 hengellä. Väestömme ikärakenne muuttuu merkittävästi, kun yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli 12 400 hengellä ja samanaikaisesti työikäisten määrän ennustetaan vähenevän 9 %. Tämä tarkoittaa lähes 9 000 henkilön vähennystä.

  • Muutokset väestön ikärakenteessa ovat dramaattisia, mutta eivät täysin mahdottomia. Tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti. On varauduttava ennakkoon ja ryhdyttävä sopeuttamistoimiin, kuvaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Myös lasten ja nuorten määrä vähenee. Ennusteen mukaan 1–6-vuotiaiden määrä laskee lähes 2 700 lapsella ja 7–12-vuotiaiden määrä 3 200 lapsella. Lasten vähetessä määrällistä palvelutuotantoa on sopeutettava päiväkodeissa, esikouluissa ja alakouluissa – lapsia eli palvelujen käyttäjiä kuntien palveluissa on vähemmän. Perlaconin laskelmien mukaan Päijät-Hämeessä varhaiskasvatuksessa on vähennettävä yli 300 työpaikkaa ja alakouluissakin yli 150 työpaikkaa.

Ikäihmisten määrän kasvu aiheuttaa puolestaan hoitajatarpeen kasvua, minkä arvioidaan selvityksessä olevan noin 700–800 hoitajan suuruusluokkaa. Tämän päälle on laskettava hoitajamitoituksen vaatima hoitajatarpeen kasvu. Samanaikaisesti eläköityminen vähentää tekevien käsien määrää.

  • Tarkoista luvuista voimme olla eri mieltä, mutta trendi on tämä. Korjausliikettä ei tapahdu tarkastelujaksolla syntyvyyden kasvun, muuttoliikkeen tai työperäisen maahanmuuton seurauksena. Keskustelu muutoksesta ja sopeuttamistoimista on saatava käyntiin. Jo tehtyjen päiväkoti- ja kouluinvestointipäätösten uudelleentarkasteluakaan ei kannata vierastaa. Päätöksiä pitää saada aikaan viimeistään kuntavaalien jälkeen, seuraavan valtuustokauden alussa, huomauttaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.
  • Palvelurakenne vaatii uudelleen organisointeja. Eläköityminen helpottaa vähentämispainetta henkilöstön näkökulmasta. Toisaalta ikäihmisten hoivassa tekevistä käsistä on suuri pula. On huomioitava, että mikäli sopeuttamistoimet tehdään, kaikkien Päijät-Hämeen kuntien, paitsi Lahden, palveluiden kustannukset laskevat. Tämä tarkoittaa, että tilanne ei ole laisinkaan toivoton, mikäli poliittisia päätöksiä sopeuttamisesta saadaan aikaan, summaa maakuntajohtaja.

Lue lisää:

Väestömuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen – voiko kaikilla kunnilla olla kasvun strategia?

Päijät-Hämeen tiedot Perlaconin selvityksessä

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364