Valitse sivu

Päijät-Hämeen kuntajohtajat ovat kokouksessaan 20.4.2022 nostaneet esille vain muutamien päivien lausuntokierrokset ehdotuksesta rakentamislaiksi ja ehdotuksesta sote-uudistusta koskevien rahoituslakien muuttamisesta. Kyseessä on merkittävät lakiehdotukset, jotka vaativat huolellista tarkastelua ja riittävää vaikutusten arviointia. Kuntajohtajat edellyttävät riittävää lausuntoaikaa, mikä mahdollistaa perehtymisen ja asianmukaiset vaikutusmahdollisuudet lakiesityksiin. Nyt toteutettu kuuleminen on toteutettu hallintolain vastaisesti ja hyvän hallinnon periaatteita sekä kuntien oikeusturvaa loukkaavalla tavalla.

Päijät-Hämeen kuntajohtajat katsovat, että ehdotukseen rakentamislaiksi ja ehdotukseen sote-uudistusta koskevien rahoituslakien muuttamisesta ei annetussa aikataulussa ole mahdollista ottaa kantaa. Kuulemiskierros tulee järjestää uudestaan siten, että yhden kokonaisuuden muodostavaan rakentamislain, alueidenkäyttölain ja RYTJ-lain luonnokseen ja sote-uudistusta koskevien rahoituslakien muuttamiseen on aidosti mahdollisuus tutustua, vaikutuksia arvioida ja lausua. Kuulemiskierroksen järjestäminen uudestaan on välttämätöntä.

Lisätietoja

Päivi Rahkonen
kunnanjohtaja
puh. 044 780 1400
paivi.rahkonen(a)hollola.fi

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
puh. 44 077 3010
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi