Valitse sivu

Päijät-Hämeen kuntien päättäjille järjestettiin tilaisuus liikenneturvallisuudesta. Illan aikana tarkasteltiin liikenneturvallisuutta valtakunnalliselta tasolta aina paikallisiin kysymyksiin saakka. Tavoitteena oli esitellä päättäjien keinoja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

Ensimmäisessä puheenvuorossa käytiin läpi liikennejärjestelmäsuunnittelua valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta kertoi lakisääteisestä liikennejärjestelmää koskevasta suunnittelusta. Maakuntaliiton työtä ohjaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa liikenneturvallisuus on yksi läpileikkaava teema. Maakunnan oman liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistavoitteissa ovat mukana turvalliset liikkumis- ja kuljetusratkaisut ja yhtenä painopistealueena on liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen.

Liikenneturvan Ari-Pekka Lattu avasi valmisteltavana olevaa kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa vuosille 2022–2026 sekä liikenneturvallisuuden nollavisiota. Visio on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Kaavio: Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Päijät-Hämeessä vuosina 2012–2020.

Tilastot tieliikenneonnettomuuksista perustuvat poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. Kuolleiden määrässä on paljon vuosittaista vaihtelua, koska kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuosittain vähän. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Päijät-Hämeessä kuolleita ja loukkaantuneita on asukasmäärään suhteutettuna kuitenkin koko maan keskiarvoa enemmän.

Päijät-Hämeen kunnissa liikenneturvallisuuskoordinaattorina toimiva Terhi Svenns Ramboll Finland Oy:stä esitteli kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaa ja kertoi esimerkkejä kuntien eri hallinnonalojen toimista liikenneturvallisuuden edistämisessä.

  • Jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa on aktiivinen liikenneturvallisuusryhmä, joka toimii poikkihallinnollisesti, kehui liikenneturvallisuuskoordinaattori Terhi Svenns. Kunnissa tehdään tärkeää liikenneturvallisuustyötä: on esimerkiksi järjestetty liikenneiltoja nuokuilla, huolehdittu Liikenneturvan materiaalien näkymisestä kuntien info-TV:ssä ja tarjottu liikenneturvallisuustietoa ikäihmisille heidän tapaamisissaan.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ovat kuntien omien hallinnonalojen lisäksi mukana ELY-keskus, Liikenneturva, poliisi sekä pelastuslaitos. Koordinaattori nimensä mukaisesti koordinoi sekä opastaa, aktivoi ja kehittää kuntien liikenneturvallisuustyötä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Teemu Peltomaa pitää kuntien liikenneturvallisuusryhmiä tärkeimpänä paikallisen tason yhteistyökanavana. Peltomaa kuvasi esityksessään pelastuslaitoksen roolia liikenneturvallisuustyössä ja valotti myös sitä, missä tieliikenneonnettomuudet Päijät-Hämeessä tapahtuvat: valtatiet 4 ja 12 näkyvät kasaumina tieliikenneonnettomuustilastoissa. Lahden eteläisen kehätien valmistuminen on kuitenkin parantanut tilannetta ja siirtänyt myös vaarallisten aineiden kuljetukset pois Hollolan ja Lahden keskusta-alueilta.

Hämeen poliisilaitoksen ylikomisarion Jouni Takalan mukaan poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön keskeiset vaikuttamistavoitteet liittyvät sekä liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen että liikenteessä ilmenevien erilaisten rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen. Poliisin liikenneturvallisuustyössä olisi tärkeää tavoittaa riskiryhmät. Alueen liikenteessä törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet hälyttävästi nousussa ja rattijuopumustapauksista noin puolet liittyvät huumausaineisiin.

Kunnan käytännön kysymyksiä kävi läpi Orimattilan kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta. Päättäjille esiteltiin esimerkkejä kaupungin suunnittelukohteista liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Lehtoranta korosti päättäjien tuen merkitystä viranhaltijoille liikenneturvallisuuden ja liikenneympäristön parantamista koskevissa päätöksissä. Huonoa suunnittelua ei korjata poliisin valvonnalla, joten kunnissa tehtävässä maankäytön ja liikenteen suunnittelussa on tärkeää huomioida liikenneturvallisuus.

  • Liikenneturvallisuus on kunnissa usean eri hallinnonalan asia ja tarvitaan monenlaisia toimia sen parantamiseksi, summasi kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen Päijät-Hämeen liitosta illan annin.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitto, suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, puh. 044 371 9467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto, kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen, puh. 044 077 3243, jarkko.virolainen(a)paijat-hame.fi