Valitse sivu

Kuntajohtajat kokoontuivat torstaina 25.6.2020 kesäseminaariin Kärkölään. Tilaisuudessa pohdittiin laajasti alueen kuntien välistä yhteistyötä, kuntataloutta ja sotea. 

Kesäkuun alussa uudessa kuntayhteistyöpäällikön tehtävässä aloittanut Jarkko Virolainen kartoitti ensitöikseen kuntajohdon näkemyksiä kuntayhteistyön strategisista tavoitteista.  Tulosten pohjalta kuntajohtajat miettivät päivän aikana, miten eri toiminnot saadaan kytkeytymään toisiinsa ja miten pystyttäisiin hyödyntämään olemassa oleva osaaminen ja tieto. Päijät-Hämeessä on jo paljon hyvää yhteistyötä alueen kuntien kesken monilla eri tasoilla, joten uusia organisointeja tuskin tarvitaan. Syvennetään nykyistä yhteistyötä ja kehitetään siiloutunut toimintatapa toimivaksi verkostoksi. 

Tavoitteena yhtenäinen Päijät-Häme

Päijät-Häme on 18 maakunnan joukossa Suomen viidenneksi heikoiten kehittyvä maakunta, joten meidän on onnistuttava kääntämään suunta. Siihen tarvitsemme enemmän maakunnallista ajattelua. Aluksi kartoitetaan yhteinen tilannekuva ja toimijoiden roolit. Intressien yhteensovittamiseksi tarvitsemme myös yhteisesti sovitut pelisäännöt.  

Kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen oli tyytyväinen esityksensä jälkeen käydystä keskustelusta. Konkreettisia yhteistyöasioita löytyy, erityisesti nyt nousi esiin edunvalvonta. Mikäli maakunnan kunnat pystyvät muodostamaan yhteiset kannat edunvalvonnassa, painoarvo kasvaa, toteaa Virolainen. 

Samoilla linjoilla on myös Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

  • Nykyisin on entistä enemmän yhteensovitettavia asioita ja edunvalvonnan merkitys kasvaa. Tarve yhteisen näkemyksen löytämiselle onkin ilmiselvä.  

Tilaisuuden isäntänä toiminut Kärkölän kunnan pormestari Markku Koskinen totesi, että Päijät-Hämeessä on paljon yhteisiä toimintoja. Hän kannattaakin ehdotusta, että kuntayhteistyö voisi olla palveluvalikko, josta kukin kunta valitsisi oman kunnan kannalta järkevät yhteistyökuviot.  

  • Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on taloudellisesti vahva maakunta. Siihen päästäkseen tarvitaan aitoa yhteistyötä ja siihen sitoutumista, toteaa Virolainen.  
Päijät-Hämeen kuntajohtajat seisovat rivissä turvavälein Kahvila Tähkän edessä Kärkölässä.
Päijät-Hämeen kuntajohtajat kesäseminaarissa Kärkölässä. Kuvassa vasemmalta Pekka Timonen, Lahti; Sam Vuorinen, Myrskylä (Uusimaa); Riku Rönnholm, Iitti; Marketta Kitkiöjoki, Sysmä; Mari Kuparinen, yhteysjohtaja Lahti; Jarkko Virolainen, Päijät-Hämeen liitto, Päivi Rahkonen, Hollola; Merja Olenius, Hartola; Markku Koskinen, Kärkölä; Laura Leppänen, Päijät-Hämeen liitto; Petri Koivula, Padasjoki; Jouni Nieminen, kansliapäällikkö, Kärkölä; Juha Rehula, Pukkila (Uusimaa) ja Jari Parkkonen, Heinola

Lisätietoja 

jarkko.virolainen@paijat-hame.fi, puh. 044 077 3243