Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto ilmoittaa Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin vireille tulosta. Samalla asetetaan suunnitelmia koskeva yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua ja lausuntojen antamista varten.

Lahden kaupunkiseudulle on tehty kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus. Lahden kaupunkiseutusuunnitelma kattaa MAL-sopimuskunnat, Lahden, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Asikkalan, Iitin ja Kärkölän. Päijät-Hämeen rakennemalli kattaa koko maakunnan alueen sisältäen myös Padasjoen, Sysmän ja Hartolan kunnat.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin kuulutus ja OAS ovat nähtävillä 23.8. – 21.9.2021 aukioloaikoina Lahti-Pisteessä Trion kauppakeskuksessa, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Iitin, Padasjoen, Orimattilan ja Sysmän kuntien virallisilla ilmoitustauluilla kuntien käytäntöjen mukaisesti sekä Päijät-Hämeen liiton toimistossa Hämeenkatu 9, Lahti ja liiton kotisivuilla www.paijat-hame.fi.

Mielipiteet on toimitettava Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle osoitettuna 21.9.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15111 Lahti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätietoja:

aluesuunnittelujohtahja Niina Ahlfors, puh. 040 5317 628

suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, puh. 044 3719 467