Valitse sivu

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti.

Kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 28.10.2020 klo 17.00–19.00 pidettävässä yleisö
tilaisuudessa, joka järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Tilaisuuteen
osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään 26.10.2020 sähköpos-
titse osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi saadakseen osallistumislinkin tilaisuuteen.

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Vaihekaavan kuulutus ja ehdotusvaiheen aineisto ovat nähtävillä 15.10.–13.11.2020
Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Padasjoen, Orimattilan ja
Sysmän kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi materiaali on nähtävillä Päijät-Hämeen
liiton toimistossa Hämeenkatu 9, Lahti ja liiton verkkosivuilla www.paijat-hame.fi.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
maakuntahallitukselle osoitettuna 13.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15100 Lahti.

Lisätietoja:

aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors 040 5317 628
suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen 044 3719 467

Lahdessa 12.10.2020
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAHALLITUS