Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto ilmoittaa, että Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2022–2025 luonnos ja siihen liittyvät älykkään erikoistumisen strategia ja ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntastrategia sisältää maakunnan strategiset painopisteet ja maakuntaohjelman, jotka on laadittu alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaisesti.

Maakuntastrategian luonnos ja siihen liittyvät älykkään erikoistumisen strategia ja ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi ovat nähtävillä 1.–31.10.2021 Päijät-Hämeen liiton toimistossa aukioloaikoina, Hämeenkatu 9 A, Lahti, ja liiton verkkosivuilla https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-2022-2025/.

Lausunnot ja kommentit pyydetään toimittamaan 31.10.2021 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi tai tarvittaessa postitse Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 Lahti.

>> Maakuntastrategia 2022–2025 luonnos (pdf)

>> Älykkään erikoistumisen strategian luonnos (pdf)

>> Ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arvioinnin luonnos (pdf)

Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi (ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi)
aluekehityspäällikkö
044 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi