Valitse sivu

Maakuntahallitus myönsi huhtikuun kokouksessaan Ladecille 75 304 euron AKKE-rahoituksen hankkeeseen, jolla on tuetaan Lahden seudun edelläkävijyyttä vähähiilisyydessä. Hanke mahdollistaa alueen elinkeinoelämälle toimialoja ylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kansainvälisten ja kansallisten verkostojen kanssa osaamista, yhteistyötä ja innovaatioihin perustuvia kokeiluja.

Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n Vähähiiliset referenssit -hanke tukee teollisen mittakaavan vähähiilisten referenssien muodostumista alueelle sekä kansainvälisesti. Vähähiilisyydellä tarkoitetaan teollisen toiminnan yhteydessä muodostuvan hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä. Referenssit ovat pilotteja, jotka tukevat teollisen mittakaavan laitoksen muodostumista. Hankkeessa keskitytään hiilidioksidin talteen ottamiseen erilaisista seutukunnan teollisista lähteistä. Näitä ovat mm. biokaasuntuotanto ja juomateollisuus.

Hankkeen ydin on edistää teorian viemistä käytäntöön pilotointien kautta. Tämä tukee AKKE-hankkeiden kriteerejä ja edistää vihreää siirtymää erilaisin kokeiluin.

  • Onnistuakseen hanke vaatii yritysten aktiivista osallistumista. Mukana on mm. hiilidioksidivirtojen tuottajia, laitetoimittajia, logistiikkatoimijoita ja lopputuotteiden valmistajia, kertoo aluekehityspäällikkö Riika Kivelä.  Yksi osallistuvista yrityksistä on Hollolaan ensimmäistä teollisen kokoluokan tuotantolaitteistoaan rakentava teknologiayhtiö Carbonaide Oy. Yritys kehittää betoniteollisuudelle hiilidioksidin varastointi- ja hyötykäyttöteknologiaa, jolla mahdollistetaan hiilinegatiivisen betonin tuotanto.

    Uutisen kuvassa aitoja hiilinegatiivisia pihakiviä. (Kuva: Carbonaide Oy)


AKKE-rahoitus

Päijät-Hämeen liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen tarkoitettua kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen maakuntastrategian toimeenpanoa ja Suomen hallituksen aluekehittämispäätöksen toteutumista. Rahojen jakoa säätelee laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Lisätietoja

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi