Valitse sivu

Luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä 20.6.–31.8.2022 ja toivomme niihin maakunnan asukkaiden, päättäjien, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja lausuntoja.

Milloin ja miten palautetta voi antaa?

Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan sähköpostilla: toimisto@paijat-hame.fi 31.8.2022 klo 15 mennessä.

Missä luonnoksiin voi tutustua?

Tutustu luonnoksiin verkkosivuillamme

Mikä on kaupunkiseutusuunnitelma (KSS)?

Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen MAL-suunnitelma valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hollolan, Iitin ja Kärkölän kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman.

Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole lainvoimainen kaava, mutta se antaa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Tarkkuustasoltaan kaupunkiseutusuunnitelman voi kuvata olevan kunnan strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan väliltä.

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa laatii kuluvan vuoden aikana kaupunkiseutusuunnitelman, joka vastaa MAL-sopimusta ja MRL-uudistusluonnoksen vaatimuksia kaupunkiseutusuunnitelmasta. Valmistelutyö alkoi vuonna 2021.

Entä mikä on Päijät-Hämeen rakennemalli?

Päijät-Hämeen maakunnan kolme pohjoisinta kuntaa, Hartola, Padasjoki ja Sysmä eivät ole mukana MAL-sopimuksessa. Päijät-Hämeen liitto laatii myös näiden kuntien alueelle kaupunkiseutusuunnitelmaa vastaavan suunnitelman yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa. Tästä suunnitelmasta käytetään nimeä Päijät-Hämeen rakennemalli. Rakennemalli toimii hyvänä pohjana pohjoisten kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, joka on tarkoitus käynnistää kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin valmistuttua.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallinluonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä

Miksi suunnitelmien luonnoksiin kannattaa tutustua, miksi antaa palautetta?

Nyt suunnitellaan pitkällä tähtäimellä, jopa vuoteen 2060 saakka, ja linjataan mihin käyttöön alueita varataan. Minne kasvava väestö sijoittuu, mitkä ovat elinkeinoelämän kasvusuunnat sekä miten turvataan luonnon ydinalueet ja niiden väliset ekologiset yhteydet. Suunnitelmiin sisältyvät myös kestävän liikenteen ratkaisut; jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, julkinen liikenne ja raideliikenteen tehokkaampi hyödyntäminen.

Laadittavat suunnitelmat toimivat kuntien yleiskaavojen lisäksi pohjana myös kokonaismaakuntakaavalle.

Suunnitelmia on laadittu tiiviissä yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa reilun vuoden ajan. Tämän kevään työpajoissa luonnokset jalostuivat nyt nähtävillä olevaan muotoon.

  • Mitä enemmän teemme yhteistyötä, sitä paremmissa kilpailuasemissa olemme suhteessa muihin kaupunkiseutuihin asukkaiden ja investointien houkuttelemiseksi, toteaa aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors.

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi