Valitse sivu

Ministeri Timo Harakka vieraili Lahdessa 27.11. ja tapasi vierailullaan mm. Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton edustajia. Maakunnan taholta korostetiin tarvetta kehittää kiireellisesti Lahti – Kouvola -yhteysväliä (VT12 Uusikylä – Tillola) Liikenne12-suunnitelmassa määritellyksi palvelutasoluokan I pääväyläksi ja sisällyttää se lähivuosien investointiohjelmaan.  

VT 12 on valtakunnallisesti ja kansallisesti merkittävänä poikittaisyhteys, joka palvelee vientiteollisuuden kuljetuksia itärajalle ja Kotkan-Haminan satamaan. Vaikka VT 12 on liikennemäärältään merkittävä, sen välityskyky on puutteellinen useiden asutuskeskittymien läpiajon vuoksi. Myös raskas liikenne ja vaarallisten aineiden kuljetukset kulkevat erittäin lähellä asutusta mm. Kausalassa. On tärkeää turvata tiekuljetusten toimivuus ja parantaa liikenneturvallisuutta. VT12:n kehittämiselle on olemassa hyvä suunnitelmavalmius, joten sen edistäminen voidaan toteuttaa nopealla aikataululla.

Keskusteluissa nousivat esille myös Lahden kaupungin edelläkävijyys ja suunnitelmat sähköisen liikenteen keskuksena, samoin Kymiringin potentiaali tulevaisuudessa, mm. autotestaamiseen liittyen.

Raideliikenteen kehittämisen osalta maakuntaliiton ja Lahden taholta korostettiin lentoradan merkitystä pidemmän aikavälin tavoitteena. Lyhyemmällä aikavälillä kustannustehokkainta olisi panostaa olemassa olevan rataverkon investointeihin, idän suunnassa Savon ja Karjalan ratojen vahvistamiseen.

Muita keskusteluaiheita olivat mm. vaihtoehtoiset käyttövoimat sekä kysymys valtaväylien ydinverkosta ja tähän liittyen tavoite saada päärata sekä E75 Helsinki-Lahti-Jyväskylä-Oulu -yhteys osaksi ydinverkkokäytävää, mikä puolestaan edistäisi myös EU-rahoituksen saantia.