Valitse sivu

Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön valmistelussa hyvä edustus Päijät-Hämeestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka raamittaa liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnittelua kaikkien kulkumuotojen osalta vuosille 2021–2032. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma.

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on linjata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja ohjata suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua. Hämeen vaalipiiristä edustajina toimivat perussuomalaisten Jari Ronkainen Päijät-Hämeestä, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen sekä vihreiden Mirka Soinikoski Kanta-Hämeestä.

Yhteistyöryhmä koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa ja osallistuu suunnitelman tekemiseen. Maakuntajohtaja Leppänen toimii Etelä-Suomen maakuntien edustajana työssä eli hän edustaa Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan maakuntia.
• Suomen taloudelliset näkymät, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen haastavat ajalliseen priorisointiin ja avoimeen keskusteluun. Yhteistyön ja keskustelun kautta edetään. Tehtäväni on tuoda Etelä-Suomen maakuntien näkemyksiä valmisteluun, toteaa maakuntajohtaja Leppänen.

Suunnitelman tavoitellaan valmistuvan keväällä 2021.

Päijät-Häme vaikuttamassa kansainvälisessä liikennekonferenssissa

Euroopan alueiden välisen yhteistyöjärjestön CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) alaisen Itämerikomission liikennetyöryhmän jäsenet kokoontuivat Finlandia-talossa 9.–10.10.2019 keskustelemaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoista.
• Asiantuntijatapaamisessa keskusteltiin liikenneyhteyksien merkityksestä koheesiopolitiikassa keskittyen rajat ylittävään yhteistyöhön sekä yhteistyön tapoihin ja tavoitteisiin. Avoimen foorumin puheenvuoroissa esiteltiin alueiden hankkeita ja kuultiin Euroopan komission sekä liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksiä liikennepolitiikasta sekä TEN-T-verkoista, kertoo erityisasiantuntija Jaana Martikainen.

Päijät-Häme oli ensimmäistä kertaa mukana liikennetyöryhmän tapaamisessa. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja ja CPMR:n hallituksen jäsen Kristiina Hämäläinen ja erityisasiantuntija Jaana Martikainen tapasivat Itämerikomission puheenjohtajiston sekä CPMR:n liikenteestä ja saavutettavuudesta vastaavan johtajan Lucas Bosserin (kuvassa keskellä).

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jaana Martikainen, 044 371 9467