Valitse sivu

Viime viikolla Lahdessa keskusteltiin Päijät-Hämeen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän nykytilasta ja haasteista, tavoitellusta tulevaisuudesta sekä tunnistettiin järjestelmän kehittämistarpeita muun muassa nostamalla esiin ristiriitaisuuksia ja yhteensovittamistarpeita.  Paikalla oli noin 40 alan asiantuntijaa ja toimijaa eri yrityksistä ja organisaatioista.

Työpajassa kukin osallistuja priorisoi viisi tärkeintä kehittämiskohdetta, joista eniten kannatusta saivat:

  • Valtatien 12 kehittäminen
  • Tieverkon kehittäminen ja kunnossapito yleisesti
  • Savon oikorata eli Lahti–Heinola–Mikkeli ratayhteys
  • Eri toimijoiden yhteistyön tärkeys
  • Raskaan liikenteen ohjaaminen pois keskuksista

Työpajasta paljon ehdotuksia toimenpiteiksi

Työpajaa ohjanneet molempien hankkeiden konsultit johdattelivat osallistujat päivän teemoihin esittelemällä projektien tavoitteet ja sisällöt. Työn toteuttamiseen osallistuvat tahot esittivät myös omat tilannekatsauksensa sekä kuvasivat liikennejärjestelmäsuunnitelman merkitystä alueen kehitykselle.

iso musta työpöytä, jonka molemmissa päissä istuu aikuisia. He työskentelevät kahdessa ryhmässä. Pöydällä papereita joihin liimattuna keltaisia ja vaaleanpunaisia liimalappuja. Kolme aikuista seiso istuvien henkilöiden takana.

Keväällä toteutettiin Päijät-Hämeessä asuville ja maakunnan alueella liikkuville kysely, johon saatiin 316 vastausta. Sitowisen Anna-Sofia Hyvönen esitteli alustavat tulokset.

Työpajassa keskusteltiin kehittämistarpeiden lisäksi myös tarvittavista toimenpiteistä, joita tullaan hyödyntämään jatkotyöskentelyssä syksyllä.

  • Tärkeimmiksi nousseet kohteet ovat varsin tuttuja ja nyt saimme paljon hyviä ideoita niiden kehittämiseksi. Konsultit työstävät selvityksiä eteenpäin työpajasta saadun palautteen ja muun kootun materiaalin pohjalta. Selvitykset pyritään toteuttamaan mahdollisimman vuorovaikutteisesti alusta loppuun saakka ja eri sidosryhmiä kuullaan laajasti, kertoo Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors.

Logistiikkaselvitys valmistuu marraskuussa 2024 ja liikennejärjestelmäsuunnitelma helmikuussa 2025.

  • Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta otteesta. Jatkamme sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman että logistiikkaselvityksen osallistavaa työtä kesälomien jälkeen, joten yhteistyömme jatkuu syksyllä, vakuuttaa suunnittelija Jenni Nousiainen.

Lisätietoja:

Jenni Nousiainen, suunnittelija, jenni.nousiainen@paijat-hame.fi, p. 044 491 0136

Logistiikkaselvitys, Destia:
Markus Pajarre, markus.pajarre@destia.fi, p. 041 7317 093

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040+, Sitowise:
Anna-Sofia Hyvönen, anna-sofia.hyvonen@sitowise.com, p. 040 5422 016