Valitse sivu

Valtioneuvosto päätti 23.3.2023 alueellisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja alueiden elinvoimaa tukevien määrärahojen jakamisesta maakuntien liitoille ja määrätyille ELY-keskuksille. 

Päijät-Hämeen liitto saa 470 000 euroa TKI-toiminnan aktivointiin 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa jaettiin yhteensä 8 600 000 euroa maakuntien liitoille. Jaettava rahoitus on tarkoitettu tukemaan alueellista TKI-toimintaa ja täydentämään ELY-keskusten kautta jaettavaa alueellista. Maakuntien liittojen rahoituksella on tarkoitus tukea alueellisia innovaatioekosysteemejä sekä vahvistaa kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yritysten kehittämisorganisaatioiden toimia pk-yritysten aktivoimiseksi TKI-toimintaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa määrärahan käyttöön liittyvät ehdot määrärahan osoittamispäätöksen yhteydessä muutaman viikon sisään. 

Hämeen ELY-keskus saa Etelä-Suomen alueen TKI-kehittämiseen 3,5 miljoonaa euroa 

ELY-keskusten TKI-rahoitus on suunniteltu siten, että maakuntien liittojen ja ELY-keskusten rahoitus muodostaa mahdollisimman vaikuttavan kokonaisuuden. Rahoitus kohdennetaan pk-yritysten TKI-toimenpiteisiin. Tavoitteena on myös vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä TKI-toiminnassa.  

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten TKI-yritysyhteistyöhön myönnettäviin avustuksiin kohdennetaan myöhemmin 4 miljoonaa euroa valtakunnallisen haun kautta. 

Lisätietoja  työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 23.3. https://tem.fi/-/alueellista-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoimintaa-seka-alueiden-elinvoimaa-tukevat-maararahat-jaettu  

Lisätiedot Päijät-Hämeen liiton rahoituksen osalta 

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
puh. 044 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi