Valitse sivu

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) yhteensovittaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät järjestöt. Yhteistyöryhmän nimeää maakuntahallitus.

Sihteeristö (MYRS)

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) vastaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.  Se myös seuraa ja sovittaa yhteen maakunnan alueella valmisteltavia hankkeita (kansalliset ohjelmat, rakennerahasto-ohjelmat, maaseuturahasto sekä meri- ja kalatalousrahasto) ja raportoi niistä yhteistyöryhmälle.

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys (pdf)

Lisätietoja

Elina Aakko
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi