Valitse sivu

Maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisissa asioissa Maakuntatalon asemakaavamuutoksen tilanteesta, kun tarkoituksena on muuttaa liikerakennuksen asemakaava entistä laajemmin myös asumista mahdollistavaksi. Maakuntajohtajaa kokouksessa sijaistanut kehittämisjohtaja Juha Hertsi kertoi maakuntien ja valtion aluekehittämiskeskusteluista. Valtion ja eteläisen Suomen viiden maakunnan edustajat kävivät 24.4.2024 aamupäivällä aluekehittämiskeskustelun TKI- ja vihreän siirtymän teemoista. Iltapäivällä oli valtion ja Päijät-Hämeen toimijoiden keskustelu, jossa painottui uusien koulutusohjelmien tarve LUT-yliopistolla ja LAB-ammattikorkeakoululle. Lue lisää aluekehittämiskeskusteluista verkkosivultamme:
Valtion aluekehittämiskeskustelut eteläisen Suomen ja Päijät-Hämeen kanssa: TKI-kasvu, vihreä siirtymä ja elintarvikeala pääteemoina 

Lisäksi maakuntahallitus keskusteli mahdollisuudesta saada hallituksen jäsen mukaan kansainvälisen ClimateGo Interreg Europe -hankkeen ilmastotavoitteellista päätöksentekoa edistävään sidosryhmätyöhön.

Vastineet Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatuun palautteeseen ja OASan tehdyt tarkistukset

Maakuntahallitus hyväksyi raportin saaduista vastineista sekä tarkistukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Seuraava vaihe maakuntatyössä tavoitteiden koonti. Maakuntavaltuutetut ja Päijät-Hämeen kuntien valtuutetut on kutsuttu 12.6.2024 etäyhteydellä järjestettävään tavoiteseminaariin, jossa tavoitteita pohditaan ja priorisoidaan. Maakuntahallitus päättää kesäkuun seminaarin pohjalta tavoitteista syksyllä 2024.

Lisätietoja

Niina Ahlfors, aluesuunnittelujohtaja, puh. 040 531 7628


Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisätietoja

Juha Hertsi, kehittämisjohtaja, puh. 044 3719 44


Lausunto Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Maakuntahallitus antoi seuraavan lausunnon:

”Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan OAS selkeä ja hyvin laadittu.

Päijät-Hämeen liitossa on käynnistynyt Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 laatiminen, joka myös on aloitusvaiheessa. Yhteensovittamista maakunnan rajalla voivat edellyttää jatkossa esimerkiksi tuulivoimaan, liikenteeseen ja virkistykseen liittyvät asiat. Niistä voidaan järjestää työneuvotteluja tarpeen mukaan ja jatkaa maakuntien välistä hyvää yhteistyötä.”

Lisätietoja

Niina Ahlfors, aluesuunnittelujohtaja, puh. 040 531 7628


Muutoksia maakuntavaltuuston kokoonpanoon ja valtuuston kevätkokous 2024

Lahden kaupunginvaltuusto on nimennyt maakuntavaltuustoon Milla Bruneaun (kok.) tilalle Sari Niinistön (kok.) ja hänen varajäsenekseen Milla Bruneaun. Maakuntavaltuuston varajäsenen Anita Närhen (kok.) tilalle varajäseneksi on nimetty Kalle Aaltonen (pro Lahti).

Hollolan kunnanvaltuusto on nimennyt maakuntavaltuustoon Juha Rehulan (kesk.) tilalle Kristian Saarnion (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Hannu Heikkilän (kesk.).

Valtuuston kevätkokous pidetään tiistaina 18.6.2024 Orimattilan yhteiskoulussa.

Lisätietoja:

Jari Paakkunainen, hallintojohtaja, puh. 044 371 9455


Muutoksia edustuksissa ja jäsenyyksissä

Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvoston toimikausi 2024–2027

Hallintoneuvostoon edustajaksi nimettiin edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa.

Ehdotus BSSSC:n hallituksen jäseneksi

Maakuntahallitus ehdottaa, että Päijät-Hämeen edustajaksi BSSSC:n hallitukseen nimetään jäseneksi maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.

Mikä on BSSSC?

Maakuntajohtajien kokous tekee muodollisen nimeämispäätöksen Suomen maakuntien puolesta. Maakuntien neuvottelun mukaan Päijät-Hämeen liitto on saamassa nyt mahdollisuus nimetä hallitukseen uusi henkilö.

BSSSC on Itämeren alueiden yhteistyöorganisaatio ja sen toimialaan kuuluvat esimerkiksi koheesiopolitiikan, älykkään erikoistumisen, merenkulun, energia- ja ilmastoasioiden, nuorisoasioiden, pohjoisen ulottuvuuden, liikenteen ja kulttuurin kysymykset.

Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Euroopan alueiden komitea, Itämeren valtioiden neuvosto CBSS ja useat Itämeren alueen muut organisaatiot. EU:n Itämeri-strategian toteuttaminen ja siihen vaikuttaminen on keskeistä.

Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakuntahallitus myönsi Business Finlandin edustajille, Marko Ylikorpi ja Satu Mäkelä eron maakunnan yhteistyöryhmästä. Business Finland on päättänyt olla jatkossa osallistumatta maakuntien yhteistyöryhmien työhön.

Lisätietoja:

Jari Paakkunainen, hallintojohtaja, puh. 044 371 9455


CPMR järjestöön valittujen edustajien matkamääräys

Johanna Ekman on aiemmin valittu Päijät-Hämeen liiton edustajaksi CPMR Itämerikomissioon. Maakuntahallitus antoi hänelle matkamääräyksen, joka koskee voimassa olevien CPMR-luottamustehtävien kannalta olennaisia matkoja.

Lisätietoja:

Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja puh. 040 547 7157


Etelä-Suomen EAKR-haku 30.1.-1.3.2024 rahoitusesitykset

Maakuntahallitus esittää Uudenmaan liitolle rahoitusesitykset osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 ohjelmasta Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön 29.4.2024 päätösten mukaisesti.

Lisätietoja

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, puh. 044 771 9466


Tasa-arvosuunnitelman hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen liiton ensimmäisen tasa-arvosuunnitelman. Se sisältää liiton arvot, tavoitteita ja toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Päijät-Hämeen liitossa. Suunnitelman tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tiedostaminen ja tunnistaminen sekä niiden toteutuminen. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden päivittäminen

Maakuntahallitus hyväksyi päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet.

 Lisätietoja:

Jari Paakkunainen, hallintojohtaja, puh. 044 371 9455