Valitse sivu

Maakunnan edunvalvonta vahvistuu, kun Päijät-Hämeen liitto alueen kuntien erillisrahoituksella palkkasi edunvalvontajohtajan. Huhtikuussa tehtävässä aloittanut Mari Kuparinen on valmistellut laajassa yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän järjestöjen ja korkeakoulutoimijoiden kanssa edunvalvontasuunnitelman Päijät-Hämeeseen.

Edunvalvontaa kolmella eri tasolla

Suunnitelmassa on kolme tasoa: paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen/EU-taso. Paikallisen tason tavoitteena on Päijät-Hämeen kuntayhteistyön vahvistaminen. Kansallisella tasolla vaikutetaan mm. lainsäädännön valmisteluun, hallituksen päätöksiin ja valtion talousarvioon. EU-tasolla vaikuttaminen kohdistuu ensisijaisesti EU:n rakennerahastoja ja liikenteen eurooppalaista ydinverkkoa (TEN-T) koskevaan EU-lainsäädäntöön.

Kansallisen tason edunvalvonnan kärkenä on maakunnan kehittämis- ja investointirahoituksen kasvattaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Vaikuttaminen kohdentuu ensisijaisesti kolmeen osa-alueeseen: saavutettavuuteen, osaamistason nostamiseen ja vihreään siirtymään.

  • Lähitulevaisuudessa liikenteen edunvalvonnan ensisijaisia kohteita ovat valtatie 12 Lahti–Kouvola yhteysvälin (Uusikylä–Tillola) loppuun saattaminen sekä raideliikenteessä suora yhteys Helsinki-Vantaan lentokentälle ja nykyisen rataverkon hyödyntäminen ja vahvistaminen, kertoo edunvalvontajohtaja Mari Kuparinen.

Osaamistason nostamisessa on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun aseman vahvistaminen tärkeää. Korkea-asteen aloituspaikkoja tarvitaan lisää ja tki- ja oppimisympäristöjä pitää pystyä kehittämään, jotta voidaan vastata alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.

  • Elinkeinoelämän näkökulmasta edunvalvontasuunnitelman kärjet ovat hyvin perusteltuja. Päijät-Hämeen osaamistasoa ja osaavan työvoiman saatavuutta pitää  parantaa laajassa maakunnallisessa yhteistyössä, sanoo Hämeen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Tutustu edunvalvontasuunnitelmaan:

Lisätietoja

Mari Kuparinen
edunvalvontajohtaja
puh. 044 3719 450
mari.kuparinen(a)paijat-hamefi