Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus hyväksyi maakunnalle yhteisen kulttuuriohjelman. Se on näkemys maakunnan kulttuuritoiminnan halutuista tulevaisuuden suunnista sekä keinoista niiden tavoittamiseen. Ohjelma on koottu yhdessä kulttuuritoimijoiden ja kuntien kanssa. Asukkaita kuultiin työpajoissa sekä asukaskyselyllä. 

Ohjelma keskittyy kulttuurialan kestävyyden kasvattamiseen. Kestävyyteen sisältyy kulttuurialan elinvoimaisuus maakunnassa ja kuntalaisten kulttuuriset oikeudet. Ohjelman tavoitteet on esitetty kestävän kehityksen neljän näkökulman, kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden kautta. 

Päijät-Hämeen kulttuuriohjelman arvot ja kestävyyden osa-alueet

  • Ohjelman toimenpide-ehdotukset muodostavat neljä suurempaa kokonaisuutta. Ne keskittyvät alan yhteistyön lisäämiseen, kulttuurin saavutettavuuteen, rahoituspohjan laajentamiseen ja ekologisen kestävyyden kasvattamiseen. Vaikka kestävyys ja kestävä kehitys ovat ohjelmassa suuressa roolissa, ei kulttuuria haluta valjastaa ainoastaan kestävyysmurroksen välineeksi. Ohjelma korostaa myös taiteen ja kulttuurin vapautta, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Joonas Pokkinen

Päijät-Hämeen liitto alkaa toteuttaa ohjelmaa heti vuoden 2023 alusta yhdessä kuntien kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän, joka kestää kaksi vuotta. Sen aikana on tarkoitus lisätä kuntien välistä yhteistyötä sekä rakentaa ja syventää kulttuurialan verkostoja. Kulttuurin saavutettavuutta lisätään talvikaudella 20232024 kahden maakuntataiteilijan voimin. 

Tutustu kulttuuriohjelmaan

Kulttuuriohjelma luotiin Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -hankkeessa, joka rahoitettiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla. 

Lisätietoja

Joonas Pokkinen
projektipäällikkö
+358 44 077 3466
joonas.pokkinen(a)paijat-hame.fi