Valitse sivu

Maakuntahallitus päätti 8.6.2020, että kierrätyspuistoa lähdetään suunnittelemaan Hollolan Kehätien alueelle. Päätös oli yksimielinen ja asia päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti.

Kokouksen jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari kertoi, että maakuntahallitus on perehtynyt kierrätyspuiston kaavaan kymmenien tuntien ajan maakuntahallituksen ja maankäytön ohjausryhmän kokouksissa sekä aiheesta järjestetyissä infoissa ja seminaareissa.

  • Hallitus on tutustunut  vaihtoehtoihin yksityiskohtaisesti kuukausien ajan, ja päätyi esittämään jatkotyön pohjaksi Hollolan vaihtoehtoa. Päätös syntyi yksimielisesti, ja pohjautuu laajaan ja kattavaan aineistoon. Mika Kari on tyytyväinen, että asia saadaan eteenpäin. Tavoitteena on tehdä niin hyvä kuin mahdollista.  Toivomme, että asian jatkokäsittelyssä pystytään vielä tarkentamaan kaavatyötä, jotta alueesta saadaan toiminnallisia hyötyjä samalla ympäristövaikutukset minimoiden.  

Käynnissä olevalla vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan seudullisesti merkittävän jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittuminen. Kiertotaloutta palvelevalla alueella jätteitä käsitellään nykyaikaisin menetelmin ja niitä pyritään ohjaamaan käsittelyjen jälkeen jatkojalostukseen ja hyötykäyttöön. Materiaalit, joita ei vielä osata hyödyntää, loppusijoitetaan alueelle mahdollisten käsittelyjen jälkeen. Kaavatyössä ei etsitä Kujalan jätteenkäsittelyalueen korvaavaa aluetta, sillä kotitalouksien tuottamat yhdyskuntajätteet käsitellään jatkossakin Kujalan jätekeskuksessa. Uusi alue palvelee elinkeinoelämän tarpeita.

Suunnittelu etenee

Seuraavaksi valmistellaan maakuntakaavaehdotus lausunnoille lähetettäväksi. Kaavaehdotus pitää sisällään maakuntakaavakartan, sen merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen. Lausunnot pyydetään ensi vaiheessa viranomaisilta. Myöhemmin syksyllä järjestetään kaikille avoin kuuleminen, jolloin pyydämme avoimesti mielipiteitä ja muistutuksia. Kaikki saatu palaute käsitellään ja huomioidaan kaavaprosessissa. Kuulemisten jälkeen vaihemaakuntakaava valmistellaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 alussa.

Maakuntakaava antaa vasta alkusysäyksen kierrätyspuiston toteuttamiselle. Viestikapula alueen toteuttamisessa siirtyy maakuntakaavoituksen jälkeen Hollolan kunnalle, joka vastaa alueen yleis- ja asemakaavoituksesta. Lisäksi toiminta tarvitsee käynnistyäkseen useita lupia, kuten esimerkiksi ympäristöluvan ja rakennusluvan. Vaihemaakuntakaavan rinnalla toteutettu ympäristövaikutusten arviointi ohjaa myös jatkossa alueen suunnittelua.

Lisätietoja

Laura Leppänen
maakuntajohtaja
puh. 040 767 4364 
laura.leppanen(a)paijat-hame.fi