Valitse sivu

Maakuntahallitus hyväksyi alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta kolmelle hankkeelle.

  • Lahden Seutu – Lahti Region Oy:n hanke Koronasta uuteen normaaliin saa rahoitusta 110 235 euroa. Hankkeessa panostetaan alueen pk-yritysten toimintaedellytysten elvyttämiseen. Tarkoituksena on jalostaa edelleen jo valmiina olevia pk-yritysten tuotteita vastuulliseksi, paikallisuutta (esim. lähiruoka) korostavaksi ja terveysturvalliseksi.
  • Lahden Diakoniasäätiön hanke SOTE-valmentava työkokeilu saa rahoitusta 45 360 euroa. Hankeen tavoitteena on katkaista alle 29-vuotiaiden nuorten sosiaalisen syrjäytymisen kierre, helpottaa kärjistynyttä työttömyystilannetta Päijät-Hämeessä ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja osana kuntouttavan työkokeilun pilottia.
  • Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy hanke Lahden seudun Meriklusteri & Kasvun eväät saa rahoitusta 39 914 euroa. Meriklusteri kokoaa yhteen tällä hetkellä yli 120 yritystä. Tällä hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että jo muodostetun yritysklusterin keskinäinen yhteistyö ja yritysten kasvuhalukkuus saataisiin edelleen säilytettyä meriteollisuuden toimialaa kohtaan, koronapandemiasta ja alaan liittyvästä murroksesta huolimatta.

Hankkeet toteuttavat maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa sekä maakunnan koronasta selviytymiseen laadittua selviytymissuunnitelmaa. Rahoituspäätökset valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi on tyytyväinen, että AKKE-rahoituksella pystytään pandemiatilanteessa tukemaan alueen nuoria ja pk-sektoria. Tarvitsemme tässä tilanteessa myös isompia hankkeita EU:n elvytysrahoituksesta ja haku on parhaillaan auki, muistuttaa Hertsi.

Lue lisää: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitus

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi
puh. 044 3719 442