Valitse sivu

Maakuntavaltuusto hyväksyi jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan tammikuussa 2021 ja päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Hallinto-oikeus kehotti Päijät-Hämeen maakuntahallitusta antamaan lausuntonsa näistä valituksista ja niissä esitetyistä kaavan kumoamisperusteluista.

Maakuntahallitus käsitteli valitukset kokouksessaan 10.5.2021 ja antoi niistä liitteenä (pdf) olevan lausunnon sekä päätti, että jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava tulee voimaan. Päijät-Hämeen liiton näkemys on, ettei kaavan voimaantulolle ole estettä. Maakuntahallituksen päätös lähetetään tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jolla on vielä lain mukaan mahdollisuus kieltää päätöksen täytäntöönpano.

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu Hollolan kunnassa. Päijät-Hämeen liitto huolehtii kuulutuksen ilmoittamisesta.  

Maakuntahallituksen lausunto: https://paijathame.oncloudos.com/kokous/2021222-5-1.PDF

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi
puh. 040 531 7628