Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

  Maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan tullessa voimaan.

  Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019

   

  Lisätietoja:

  Jaana Martikainen
  Vt. aluesuunnittelujohtaja

  Päijät-Hämeen liitto
  044 3719 467, jaana.martikainen@paijat-hame.fi

   

   

   

  Maakuntakaavan karttasovellus

  icon

   

  Lainvoimainen maakuntakaava 2014


   

   


  Maakuntakaavaan liittyviä selvityksiä

  Taajamat ja kauppa

  • Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012
  • Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011
  • Päijät-Hämeen rakennetarkastelut 2012
  • Kaupallisten palvelujen luontovaikutukset Päijät-Hämeessä 2014
  • Elinkeinoelämä pohjavesialueella 2014
  • Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala 2014
  • Kaupan korjattu työraportti 2016

   

  Tekninen huolto ja luonnonvarojen käyttö

  • Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010
  • Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys 2012
  • Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio 2012
  • Päijät-Hämeen ilmasto ja energiaohjelma 2012
  • Päijät-Hämeen materiaalinkäsittelyterminaalit 2013
  • Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-hämeessä 2013
  • Nastolan kaatopaikan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
  • Ampumaradat ja moottoriurheilualueet 2013
  • Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä 2013
  • Tuulivoima-alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi 2014
  • POSKI -hankkeen loppuraportti

  Liikenne

  • Päijät-Hämeen lähijunaliikenneselvitys 2013
  • Liite 1 Asemakortit
  • Liite 2 Asemien lähiseutujen väestö
  • Liite 3 Asemien lähiseutujen työpaikat
  • Liite 4 Pendelöintitaulukko
  • Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014
  • Päijät-Hämeen logistiikka-alueet 2014
  • Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys 2016

   

  Kulttuuri- ja maisema

  • Päijät-Hämeen historiallisen ajan muisnaisjäännösten inventointi 2012
  • Päijät-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet 2013
  • Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Päijät-Hämeessä 2014

  Virkistys ja suojelu

  • Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013
  • Päijät-Hämeen hiljaiset alueet 2012
  • Päijät-Hämeen suojelualueiden suoperhosselvitys 2012
  • Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila 2012
  • Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys 2013
  • Hollolan Laasonpohjan linnustoselvitys 2013
  • Orimattilan Artjärven linnustoselvitys 2013
  • Päijät-hämeen turvetuotantoon varattujen soiden linnusto 2013
  • Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys ja laajat yhtenäiset metsäalueet 2013
  • Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta 2014
  • Sysmän tuulivoima-alueiden Natura arvioinnin tarveharkinta, täydennys 2016

  Maakuntakaavan toteutumisen seuranta

  • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 1, 2006
  • Päijät-Hämeen maakuntakaavan seurantaraportti 2, 2009-2012