Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu on edennyt ohjelmasisällön pohdintaan. Avoimen työpajawebinaarin ryhmissä 20.5.2021 pohdittiin, miten maakunnan vetovoimaa voidaan konkreettisesti lisätä ja mitä uudistumiskyky tarkoittaa Päijät-Hämeessä. Kantavina ideoina syntyi mm. yhteistyön tiivistäminen, kokeilujen tekeminen ja epäonnistumisten salliminen sekä markkinoinnin tehostaminen.

Työpaja oli jatkoa huhtikuussa järjestetylle webinaarille, jossa vedettiin yhteen syksyllä 2020 tehtyjä ennakointiharjoituksia ja pohdittiin, mitä tulevaisuus tarkoittaa Päijät-Hämeelle. Nyt järjestetyssä työpajassa keskityttiin miettimään maakuntaohjelman sisältöä vetovoiman ja uudistumiskyvyn kannalta, jotka maakuntahallitus on hyväksynyt ohjelman strategisiksi painopisteiksi.

Vilkasta keskustelua pienryhmissä

Keskustelu ohjelman sisällöstä oli idearikasta ja vilkasta työpajan pienryhmissä. Keskeisiä ideoita olivat mm. yhteistyön tiivistäminen, rohkeus tehdä uudistuksia ja tarvittaessa epäonnistua sekä alueen markkinoinnin tehostaminen. Konkreettisia ehdotuksia saatiin esimerkiksi luontoliikuntaan, palveluihin ja TKI-toimintaan liittyen. Myös Päijät-Hämeen nostaminen monipaikkaiseksi etätyön edelläkävijäksi tuli vahvasti esille. Villimpiäkään kortteja ei unohdettu, vaan yhdeksi maakunnan vetonaulaksi keksittiin vaijeriliuku Lahden suurmäkeen.

Mahdollisuus antaa lisää ideoita

Maakuntaohjelman sisältöön on mahdollista antaa lisää ideoita 8.6.2021 asti osoitteessa: https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-2022-2025/. Sivustolla on myös kooste työpajan ryhmätöistä.

Maakuntaohjelman luonnosta valmistellaan kesän aikana ja syksyllä on luonnoksen virallinen kommentointi- ja lausuntomahdollisuus. Maakuntaohjelma on tarkoitus hyväksyä vuodenvaihteessa 2021–2022.

Lisätietoja:

Riitta Nieminen, riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi, puh. 040 508 6526 ja
Elina Aakko, elina.aakko(a)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 458