Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025

Päijät-Hämeen maakuntastrategia vuosille 2022–2025 asettaa maakunnalle yhteiset tavoitteet tulevaisuuden suunnasta. Strategia valmisteltiin ja toteutetaan yhdessä, maakunnan lukuisten eri toimijoiden tekemisenä.

Valtuustokausittain laadittava maakuntastrategia sisältää lisäksi maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian. Yhdessä ne kattavat Päijät-Hämeen kehittämisen lyhyen ja keskipitkän tähtäimen strategiset tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vetovoima ja uudistuminen strategisina painopisteinä

Maakuntastrategiaa määrittävät vetovoima ja kyky uudistua. Päijät-Hämeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan vetovoimaa. Tässä ei onnistuta ilman kykyä uudistua. Uudistuminen edellyttää paitsi tietoa ja resursseja, myös positiivista ja eteenpäin katsovaa asennetta.  Vain uudistumalla voimme saada maakuntaamme lisää asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita.

Maakuntastrategiasta johdettava maakuntaohjelma seuraa strategian painopisteitä ja punoo mukaan alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Kaiken kehyksenä toimii vihreä siirtymä eli kestävän kehityksen huomioiminen. Maakuntaohjelman toimenpiteet ovat

  • vetovoimainen uusien tulijoiden maakunta
  • pitovoimainen maakunta
  • uudistumista vahvistava TKI-toiminta ja koulutus
  • uudistumista yhteistyöllä yrityksille, kunnille ja asukkaille
  • uudistuva hiilineutraali Päijät-Häme 2030.

Sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus ovat älykkään erikoistumisen kärjet

Kokonaisuuteen kuuluu myös älykkään erikoistumisen strategia. Kyse on maakuntamme suhteellisista eduista, joissa osaamisemme on vahvimmillaan. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus. Niiden valikoituminen perustuu ennalta määrättyihin kriteereihin, joita ovat muun muassa olemassa oleva yrityskanta, TKI-toiminta ja koulutus. Lisäksi älykkään erikoistumisen kärjillä tulee olla ennen kaikkea kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistä uskottavuutta. Kärkiä poikkileikkaa kestävyyden periaate.

Lisää Päijät-Hämeen älykkäästä erikoistumisesta voit lukea verkkosivujen älykkään erikoistumisen osiossa.

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi (pdf)

Tulevaisuustarkastelu Päijät-Hämeen maakuntastrategian pohjaksi (pdf)

Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 (pdf)