Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Talousarvio sisältää kuntien yhteisen HYTE-koordinaation vuodelle 2023

Talousarviokäsittelyn yhteydessä keskusteltiin vilkkaasti hyte-koordinaatiosta ja siihen liittyen valtuusto hyväksyi yksimielisesti Hollolan edustajan Kristiina Vanhala-Selinin (vihr.) esittämän ponnen:

”Maakuntaliitto arvioi vuoden 2023 aikana kuntajohtajien kanssa yhteistyössä, miten HYTE-työtä maakunnallisesti kehitetään ja karsitaan päällekkäisiä toimintoja. Kannustetaan hyvinvointialueen uutta koordinaattoria ja maakunnan HYTE-koordinaattoria tekemään yhteistyötä sekä vahvistamaan yhteistyötä kuntiin päin.”

Edunvalvontasuunnitelmaan täsmennys

Heinolalainen valtuutettu Ilkka Jaakkola (kok.) esitti, että edunvalvonnan osioon lisätään Savonradan edistämistä koskeva kirjaus: ”Maakuntaliitolla on jatkuvasti päivitettävä edunvalvontasuunnitelma, johon on kirjattu tarkemmin edunvalvonnan konkreettiset tavoitteet kuten VT12 kehittäminen, nykyisten raideyhteyksien parantaminen sekä Savon oikoradan edistäminen Itäradan vaihtoehtona.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen  

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Pelastuslaitos on toiminut vuoden 2004 alusta lähtien Päijät-Hämeen liiton kuntayhtymäliikelaitoksena. Valtuusto päätti purkaa liikelaitoksen 1.1.2023 lukien. Pelastuslaitoksen irtain omaisuus, lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Päijät-Hämeen liitto laatii loppuselvityksen pelastuslaitoksen nettovarallisuudesta tilinpäätöksen 2022 valmistumisen jälkeen. Loppuselvityksen ylijäämä palautetaan kunnille ja vastaavasti alijäämä laskutetaan kunnilta yhteistoimintasopimuksessa sovitun mukaisesti.

Tummiin pukeutuneita ihmisiä seisomassa kokoustilassa.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen (kok.) kiitti erinomaisesta työstä pelastusjohtaja Jari Hyväristä ja hallintopäällikkö Merja Saasmoa. Taustalla istumassa edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa. Kukkia ojentamassa ict-suunnittelija Sari Mertsalmi, Viljasen takana hallintojohtaja Jari Paakkunainen.
Kuva: Aku Mattila.
Kokoustilassa salin edessä pöydän ääressä istumassa tummiin pukeutuneet yksi nainen ja kolme miestä. Puhujapöntön takana seisoo pelastuslaitoksen univormuun pukeutunut mies.
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen kiittää Päijät-Hämeen liittoa yhteistyöstä ja totesi että Pelastuslaitoksella on ollut hyvä kotipesä ja luottamus on ollut molemminpuolista. Istumassa hallintojohtaja Jari Paakkunainen, valtuuston pj. Ilkka Viljanen (kok.), maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja maakuntahallituksen pj. Pekka Komu (sd.)
Kuva: Aku Mattila

Muutoksia valtuuston kokoonpanoon

Lahden kaupunki on nimennyt edustajakseen Jari Pykäläisen (Pro Lahti) tilalle Ville Hälisen (Pro Lahti) ja hänen varajäsenekseen tulee Anita Närhi (Pro Lahti).

Hollolan kunnanvaltuusto nimesi maakuntavaltuuston varajäsen Tuija Braxin (vihr.)  tilalle Jenna Parviaisen (vihr.).

Valtuuston pöytäkirja on luettavissa verkkosivullamme

https://paijat-hame.fi/maakuntavaltuuston-poytakirjat-ja-esityslistat/

Lisätietoja

Jari Paakkunainen
hallintojohtaja
+358 44 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi