Valitse sivu

Maakuntavaltuuston kesäkokous pidettiin juuri valmistuneessa Orimattilan yhteiskoulussa 18.6.2024. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson kertoi, että Orimattilassa uskotaan strategian mukaisesti yksinkertaisiin ratkaisuihin. Hän korosti niin asukkaiden kuin yritystenkin kohtaamista ja kertoi kiertäneensä kehittämispäällikkö Markku Nenosen kanssa yrityksissä lähes viikoittain.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 18.6.2024

Kokouksessa listalla olleiden asioiden lisäksi valtuusto otti kantaa Kanta-Hämeen maakuntahallituksen ehdotukseen muuttaa maakunnan nimi Hämeeksi. Lue valtuuston päätös asiasta: Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto tyrmää Kanta-Hämeen ehdotuksen maakunnan nimen muuttamisesta Hämeeksi

Farmareihin ja mustaan collegetakkiin pukeutunut kuvaaja seisoo ulkona tuolilla. Hän kuvaa isoa ryhmää, joka seisoo nurmikolla. Taustalla on metsää.
Valokuvaaja Aku Mattila ikuistamassa maakuntavaltuuston jäsenet Orimattilassa kesäkuussa 2024.

Muutoksia valtuuston kokoonpanoon

Maakuntavaltuustossa on edustus jokaisesta jäsenkunnasta, ja kunnat nimeävät itse edustajansa maakuntavaltuustoon oman valtuustonsa jäsenistä. Maakuntavaltuusto merkitsi tiedokseen kuntien esittämät muutokset:

  • Lahden kaupungin edustajana on ollut Milla Bruneau (kok.), hänen tilalleen valtuustoon tulee Sari Niinistö (kok.) ja varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Milla Bruneau.
  • Lahden kaupungin edustajana maakuntavaltuuston varajäsenenä on ollut Anita Närhi (kok.), jonka tilalle varajäseneksi tulee Kalle Aaltonen (pro Lahti).
  • Hollolan edustaja Juha Rehulan (kesk.), tilalle tulee Kristian Saarnio (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Hannu Heikkilä (kesk.).

Vuoden 2023 strategiset tavoitteet toteutuivat hyvin

Valtuusto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että Päijät-Hämeen liiton strategiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, ja niitä on pääosin edistetty kanavoimalla rahaa erilaisille kestävän kehityksen ja alueen vetovoimaa lisääville hankkeille.

Alueen TKI-toiminta on kasvussa etenkin korkeakouluihin sidoksissa olevissa toimissa. LUT, LAB ja Koulutuskeskus Salpaus ovat osoittaneet uudistumis- ja kasvukykyä vuoden aikana. Liitto on toiminut aktiivisesti erilaisissa kunta- ja sidosryhmätilaisuuksissa viime vuoden aikana. Teemoja ovat olleet muun muassa aluesuunnittelu, rakennemalli, kulttuuri, elinvoimapolitiikka ja ilmastotoimet.

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus. Ruoka ja juoma kärki laajeni erinomaisesta viljaklusterin mallista koko elintarvikealan kasvun ohjelmatyöksi niin omalla alueellamme kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin. Kaikkea toimintaa läpäisevä kestävyyden teema on mukana vihreän siirtymän ohjelman päivityksissä sekä vuoden 2024 aikana käynnistyneen maakuntastrategian ja -ohjelman päivityksessä.

Vaihemaakuntakaava sai lainvoiman vuonna 2023 ja kokonaismaakuntakaavan sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Tarkastuslautakunta korostaa MAL-työn (maankäyttö, asuminen ja liikenne) merkitystä maakunnalle. Valtion kanssa on käynnissä neuvottelut uudesta MAL-sopimuksesta.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Päijät-Hämeen hallitusohjelmatavoitteet valmisteltiin laajassa yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Maakunnan kuntayhteistyö toimii aktiivisesti puheenjohtajafoorumin ja kuntajohtajakokousten puitteissa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Vahter korosti omassa puheenvuorossaan huomiota kuntayhteistyöhön.

  • Kuntien ja liiton yhteistyö sekä vuorovaikutus on entisestään lisääntynyt. Koemme, että liiton henkilökunta on hyvin sitoutunut omien tehtäväalueidensa hoitamiseen kertoi Vahter. Haluan myös erityisesti nostaa esiin viime vuonna uudelleen käynnistyneen nuorten vaikuttajakoulun. Sillä on suuri merkitys tulevaisuuden suhteen, varmistaaksemme nuorten kiinnostumisen poliittisen vaikuttamiseen.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntastrategian 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 osallistumis- ja arviointisuunnitelman toukokuussa ja valtuusto merkitsi sen tiedokseen.

Maakuntakaavan valmistelutilanne

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedokseen maakuntakaavan 2060 valmistelutilanteen.            

Seuraa maakuntakaavan etenemistä verkkosivultamme

Seuraava valtuuston kokous

Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran Vellamon päivänä 2.12.2024, jolloin vietetään myös Päijät-Hämeen maakuntajuhlaa.

Lisätietoja

Ilkka Viljanen
maakuntavaltuuston puheenjohtaja
puh. puh. 050 63781
ilkka.viljanen@lh.asikkala.fi