Valitse sivu

Ilmastotoimet ovat entistä tärkeämpiä maatiloilla ilmastonmuutokseen varautumisen ja kestävän ruokajärjestelmän kannalta. Monet tilat tekevät erilaisia toimia ilmaston hyväksi, kuten uudistavaa viljelyä, energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Tehdyt toimet eivät välttämättä näy tai niiden osoittaminen voi olla haastavaa.

Yrityksille ja yhdistyksille suunnattua Ilmastokumppanuutta on lähdetty pilotoimaan maatiloille ja mukaan toivotaan päijäthämäläisiä tiloja. Ensimmäisten Ilmastokumppaneiden joukoissa ovat Nikkarin Maatila Hämeenkoskelta ja Kyöstilän tila Orimattilasta.

Nikkarin Maatilan Saara Kukkoselle on tärkeää tuottaa laadukasta ruokaa ympäristöä kunnioittaen sekä olla mukana ruoantuotannon kehityksessä samalla jatkaen tilan pitkää historiaa. Maatila on myös mukana Carbon Action-hankkeessa, eli tilalla kasvatetaan maaperän hiilivarastoa uudistavan viljelyn keinoin. ”Luomuviljelyyn siirtyminen on antanut meille lisää mahdollisuuksia panostaa peltomaiden kasvukunnon parantamiseen. Elävä ja paljon eloperäistä ainesta sisältävä peltomaa sitoo myös hiiltä pysyvästi maahan.” Kukkonen kertoo. Hiilensidonnan lisäksi Nikkarilla pyritään päästöjen hillitsemiseen. Rakennukset lämpiävät maalämmöllä ja tänä kesänä asennettavan aurinkovoimalan sähköllä jäähtyvät kylmiössä jatkossa parsat ja mansikat. ”Toivon, että Ilmastokumppanuuden avulla meidän ja muiden maatilojen tekemä ilmastotyö tulisi paremmin kuluttajien tietoisuuteen”, Kukkonen summaa.

Kyöstilän luomutila Orimattilan Villikkalassa tuottaa luomumaitoa Valiolle. Tilan yrittäjät Outi ja Tomi Kyöstilä ovat käyneet Valion hiiliviljelijä- koulutuksen ja ovat mukana Valion pilottihankkeessa, jossa seurataan 5 vuoden ajan hiilen varastoitumista maaperään. ”Tottakai lähdimme mukaan ilmastokumppaniksi, emme asiaa edes sen enempää miettineet. Ilmasto on meidän kaikkien yhteinen asia ja haluamme jatkossakin tuottaa suomalaista elintarviketta. Maataloudella, varsinkin nurmiviljelyllä, voidaan edistää hiilen sitomista maaperään. Odotamme ilmastokumppanuudelta positiivisia asioita, ideoita oman toiminnan kehittämiseen ja myönteistä mielikuvaa suomalaista ruuantuotantoa kohtaan”, kertoo Outi Kyöstilä. ”Tilallamme on jo tehty monia pieniä muutoksia vuosien ajan energiaystävällisempään suuntaan. Esimerkiksi navetan valaistus on vaihdettu led-valaisimiin ja navetan ilmastointi on uudistettu koneellisesta luonnolliseen. Tulevaisuudessa haluaisimme panostaa aurinkoenergiaan. Peltopuolella rotaatiolaidunnus ja peltojen kasvukunnon parantaminen olisi työlistalla.”

Maatilat määrittelevät itse omat ilmastotoimensa alkukartoituksena toimivan hiilikartoitustyövälineen avulla ja solmivat Ilmastokumppanuussitoumuksen oman kuntansa kanssa. Sitoumuksen jälkeen yritykset saavat käyttöönsä ”Teemme ilmastotyötä” tunnuksen. Ilmastokumppanuusverkostossa tarjotaan tietoa, tapahtumia ja vertaistukea. Tavoitteena on saada kaikista Päijät-Hämeen kunnista maatiloja liittymään Ilmastokumppanuuteen. Mukana maatilojen ilmastokumppanuustyössä ovat Päijät-Hämeen liitto, MTK Häme ja ProAgria Etelä-Suomi.

Lahden kaupungin Ilmastokumppanuus-mallia lähdettiin laajentamaan koko Päijät-Hämeeseen syyskuun 2021 alussa kaikkien kuntien ja Päijät-Hämeen liiton toimesta ja nyt keväällä 2022 Ilmastokumppanuus laajenee maatiloille. Ilmastokumppanuus sopii erilaisille organisaatioille, se on maksuton ja vapaaehtoinen sekä tarjoaa tukea toimijoille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan ja saada näkyvyyttä teoille.

Päijät-Hämeen liiton ja kuntien yhteisessä Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa kannustamme pk-yrityksiä ilmastotoimiin ja sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Hanke saa rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Ilmastokumppanuus -hanketta tehdään yhteistyössä EU:n Life-ohjelman rahoittaman Canemure-hankkeen kanssa.

Lisätietoja:      

Maatilojen Ilmastokumppanuus sivu

Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, p. 044 077 3637, johanna.snell(a)paijat-hame.fi
Saara Kukkonen, Nikkarin Maatila, p. 040 842 4419, saara.kukkonen(a)nikkarinmaatila.fi
Outi Kyöstilä, Kyöstilän tila, p. 044 548 2260, outi(a)kyostilantila.fi
Päivi Rönni, MTK Häme, p. 040 563 4074, paivi.ronni(a)mtk.fi

Ympäristöministeriön logo
Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo