Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto vastaanotti kevään 2021 REACT-EU-haussa 28 hakemusta, joilla pyritään lieventämään koronakriisin aluevaikutuksia. Hakemuksissa oli runsaasti erilaisia aiheita. Mukana oli toki tuttu vahvuutemme kiertotalous, mutta hakemuksissa tarjottiin kehitettäväksi myös muun muassa ennakointiosaamista, matkailua, digitalisaatiota, kotihoitoa ja palveluasumista. Myöntävän päätöksen kesäkuun maakuntahallituksessa sai 12 REACT-EU-hakemusta, mutta liitto valmistelee edelleen päätöstä muutamalle hankkeelle. Nyt myönteisen päätöksen saaneiden yhteenlaskettu kokonaistuki on 2 328 675 euroa, ja tukiprosentti pääsääntöisesti 80 (paitsi investointihankkeissa 70).

Samaan aikaan haettuja Euroopan aluekehitysrahaston toimintalinjalle 2 kohdistettuja hakemuksia liitto sai seitsemän kappaletta. Niistä selviytyi tarkempaan valmisteluun kaksi hakemusta. Tässä rahoituksessa on kyse päättyvän Euroopan unionin ohjelmakauden viimeisistä EAKR-varoista, joita Päijät-Hämeessä oli jäljellä EAKR-myöntövaltuuksina enää 224 896 euroa.

Vuonna 2021 alkavan Euroopan unionin uuden ohjelmakauden varoja päästäneen myöntämään vasta vuodenvaihteessa 2021–2022, koska kansallisen ohjelman yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä. Maakunnan kehittäjien kannalta oli siten hyväksi, että koronatuhoja korjaava REACT-EU-rahoitusohjelma on otteeltaan lavea, vaikka yhteys koronakriisiin onkin keskeinen varojen myöntämisen peruste. Maakunnan liitto ja Hämeen ELY-keskus odottavat saavansa tiedon uuden ohjelmakauden myöntövaltuudesta eli Päijät-Hämeeseen saatavasta rahoitussummasta kesäkuun aikana.

Maakuntahallituksen hyväksymät hankkeet

LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto, Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa, tuki 84 000 €

LADEC, Aalto-korkeakoulusäätiö ja Helsingin yliopisto, Kujalan biokiertotalouden ekosysteemin kehittäminen, KiertoKuja, tuki 295 165 €

LAB-ammattikorkeakoulu, LAB Midas – Uusi alku yritysten nopeavaikutteiseen kasvuun, tuki 216 000 €

LAB-ammattikorkeakoulu, Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä – EKY, tuki 166 866 €

LAB-ammattikorkeakoulu, Leveämmät hartiat – uusi toimintamalli vastuullisen matkailun kehittämiseen, tuki 107 782 €         

LAB-ammattikorkeakoulu ja Ruskorinne ry, Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO, tuki 252 206 €

LAB-ammattikorkeakoulu, Digital & Sustainable Fashion Showroom, tuki 218 094 €       

LADEC, Kasvua ja elinvoimaa hankinnoilla, tuki 163 830 €

LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa, tuki 200 398 €

LAB-ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, KOHOTE – Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota, tuki 329 193 €

LADEC ja Koulutuskeskus Salpaus, Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun, tuki 186 256 €

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus, Tuote- ja palveluvirittämö 2.0, tuki 108 885 €

LAB-ammattikorkeakoulu, Hius- ja muu orgaaninen kuitu hiilivarastona, tuki (toimintalinja 2) 80 000 €

Lisätietoja

Elina Aakko, erityisasiantuntija, 044 371 9458 elina.aakko@paijat-hame.fi

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, 044 771 9466 petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi