Valitse sivu

Tutustu Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumaselvityksen tuloksiin verkkosivullamme

Selvitys kokoaa yhteen maakunnan matkailu- ja tapahtuma-alueet maankäytön suunnittelua varten. Se palvelee Päijät-Hämeen liittoa, alueen kuntia, yrityksiä ja muita toimijoita kehittämisessä.

Selvityksessä tunnistettiin matkailun ja tapahtumien kannalta seudullisesti merkittävät alueet ja niiden väliset kehitettävät yhteydet. Nämä merkitään valmisteilla olevaan Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaan (KSS) ja Päijät-Hämeen rakennemalliin. Sen ehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2023 ja tuolloin kaikilla on vielä mahdollisuus antaa kommentteja ja tarkennuksia ehdotukseen.

KSS ja rakennemalli ohjaavat kuntien kaavoitusta, ja näillä maankäytön suunnitelmilla vahvistamme Päijät-Hämeen matkailua ja tapahtumia. Matkailun trendit kuten kotimaanmatkailun kasvu, luonnon, liikunnan ja hyvinvoinnin merkitys sekä aitojen elämysten etsiminen ovat kaikki teemoja, joille löytyy luontaista ja pysyvää tarttumapintaa Päijät-Hämeen omista vahvuuksista.

Tulokset palvelevat yrittäjiä, tapahtumajärjestäjiä ja aluesuunnittelua

  • Selvityksen maateriaaleissa on merkittynä kartalle Päijät-Hämeen matkailuyritykset ja tapahtuma-alueet. Toivonkin, että kunnat tutustuvat perusteellisesti selvityksen laajaan aineistoon ja hyödyntävät tuloksia omissa suunnitelmissaan. Ne palvelevat paitsi kunnan maankäyttöä myös alueen markkinointia, muistuttaa aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors.

  • Matkailu- ja tapahtumatoimijoiden kannattaa ehdottomasti tutustua karttaan. Siitä näkee hyvin matkailukeskittymät ja se auttaa mm. liikenne- ja kulkuyhteyksien selvittämisessä. Lahden seudun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025. Matkailun osalta tämä merkitsee erityisesti tavoitteita vähentää liikenteen kautta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Mitä enemmän kehitämme matkailukohteiden saavutettavuutta julkisilla kulkuneuvoilla sekä sähköistä liikennettä, sitä paremmin etenemme kohti kunnianhimoista tavoitettamme, toteaa Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman.

FCG Finnish Consulting Group Oy toteutti selvitytyksen, jonka kustannuksista vastasivat Päijät-Hämeen liitto ja alueen kunnat. Yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat vastasivat keväällä 2022 sähköiseen kyselyyn ja lisäksi konsultti haastatteli kuntien viranhaltijoita.

Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita!

Niina Ahlfors, aluesuunnittelujohtaja, Päijät-Hämeen liitto, 040 531 7628
Raija Forsman, toimitusjohtaja, Lahden seutu – Region Oy, 516 2803