Valitse sivu

Millaisena opiskelijat kokevat Lahden kaupunkiseudun?

LAB ammattikorkeakoulun opiskelijat Kestävä kaupunkiympäristö YAMK- ja AMK-ohjelmista osallistuvat Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan harjoitustöillään. Alkulämmittelyn opiskelijat tekivät laatimalla koosteen siitä, kuinka he näkevät ja kokevat Lahden kaupunkiseudun. Vahvuuksia löytyi huomattavasti heikkouksia enemmän.