Valitse sivu

Jos mietityttää mikä olisi sinun talollesi sopiva vaihtoehto, mutta niitä on liikaa tai mikään ei tunnu sopivalta, ota yhteyttä maksuttomaan puhelinneuvontaan.

Päijät-Hämeessä käynnistyi tammikuun alussa puhelinneuvonta öljylämmityskiinteistöjen omistajille. Neuvonnan edellytyksenä on, että kiinteistö sijaitsee Asikkalassa, Heinolassa, Lahdessa tai Padasjoella, ja siellä on öljylämmitys mikä halutaan vaihtaa tai sen rinnalle laittaa toinen järjestelmä.

Rambollin johtava asiantuntija Markku Ahonen on yksi puhelinneuvontaa antavista asiantuntijoista, seuraavaksi selvitetään, minkälaisia asioita puheluiden aikana on noussut esiin.

Mitkä ovat yleisimmät kysymykset?
Eniten askarruttavat vaihtoehtojen hankintakustannukset. Myös rahoitusavustuksen mahdollisuus kiinnostaa paljon, erityisesti kuka voi saada avustusta ja millaiseen toimenpiteeseen.

Kuinka valmiita suunnitelmia asukkailla on, kun he soittavat?
Monella on jo valmiina suunnitelma millä ja miten öljylämmityksensä korvaa, tai ainakin alustava päätös toteutustavasta. Neuvonnasta halutaankin usein tukea omalle päätökselle. Jotkut pohtivat kahden vaihtoehtoehdon välillä, ja jotkut eivät ole asiaa vielä tarkemmin pohtineet vaan haluavat neuvonnasta perustietoja vaihtoehdoista.

Mikä vaikuttaa olevan vaikeinta energiaremontin toteutuksen suunnittelussa?
Vaikeinta vaikuttaa olevan hankkeen aloittaminen. Suunnitteluhan sisältää vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien soveltuvuuden ja kannattavuuden selvittämisen sekä päätöksen tekemisen siitä minkä lämmitysjärjestelmän hankkii öljylämmityksen tilalle. Sen jälkeen kilpailutetaan toimittajia ja vertaillaan tarjouksia. Tarjouksia on suositeltavaa pyytää ainakin kolmelta toimittajalta. Myös rahoitusavustuksen hakeminen kuuluu vielä suunnitteluun. Työtä ja selvitettävää on siten melko paljon ennen kuin lämmitysjärjestelmän muutosta päästään varsinaisesti toteuttamaan. Sujuvaan lämmitysjärjestelmän muutostyöhön ja hyvään lopputulokseen pääsemiseksi suunnittelu kannattaa tehdä kuitenkin huolellisesti ja pyytää tarvittaessa apua LVI-alan asiantuntijalta.

Onko jotain suosituinta vaihtoehtoa öljylämmitykselle?
Selvästi suosituin vaihtoehto öljylämmitykselle vaikuttaa olevan ilmavesilämpöpumppu.

Kuinka kauan puhelussa yleensä kestää?
Puhelut ovat kestäneet puolesta tunnista tuntiin.

Missä kaikessa puhelinneuvoja voi auttaa? Mitä puhelun aikana käydään läpi?
Puhelinneuvoja auttaa lämmitystapamuutoksen toteutuksen hahmottamisessa. Soittajan antamien tietojen perusteella neuvoja arvioi mitkä lämmitysjärjestelmät voisivat olla soveltuvia soittajan taloon, mikä olisi niiden hankintakustannus karkeasti ja mikä järjestelmä olisi energiataloudellisin järjestelmän oletetun elinkaaren aikana. Lisäksi neuvoja voi antaa vinkkejä kilpailutukseen muun muassa tarjouspyynnön sisällön osalta. Neuvoja arvioi myös mitä rahoitusavustusmahdollisuuksia soittajan lämmitystapamuutokseen voisi olla saatavissa.

Myös projektikoordinaattori Johanna Snell on saanut muutamia puheluita ja sähköposteja asukkailta, jotka ovat kertoneet luopuneensa öljylämmityksestä, useat heistä ovat päätyneet ilmavesilämpöpumppuun. Lahtelainen Sari Mertsalmi perheineen päätti vaihtaa öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuun. Miten energiaremontti etenee heidän kotitaloudessaan?

  • ”Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke ja mahdollinen tuki öljylämmityksen vaihtamiseen herätteli meidän perheemme tähän prosessiin. Olimme harkinneet asiaa jo aikaisemmin ja vaihtoehtojakin jo hiukan pohtineet, mutta nyt sitten päätimme käynnistää energiaremontin ihan tosissamme. Tukihakemuksen teimme Pirkanmaan ELY:lle lokakuussa 2020. Olemme saaneet hankkeen kautta kiitettävästi tietoa, miten prosessissa tulisi edetä, tietoa eri vaihtoehdoista ja erilaisista tuista ratkaisuvaihtoehtoihin sekä siitä mihin voi esittää kysymyksiä, jos jotain lisätietoa kaivataan.

    Remontin valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että meillä on muutamalta toimittajalta varteenotettavat tarjoukset ja olemme saaneet myönteisen tukipäätöksen Pirkanmaan ELY:stä. Ilma-vesilämpöpumpun toimittajia kyllä löytyy hyvin, joten tarjontaa riittää. Teemme pian päätöksiä toimittajasta ja haemme luvan rakennusvalvonnasta toimenpiteelle. Työt on tarkoitus tehdä keväällä 2021.”


Katso linkistä lisätiedot, miten voit saada puhelinneuvontaa: paijat-hame.fi/puhelinneuvontaa-oljylammityskiinteistoille/ Puhelinneuvonta on osa Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanketta, jonka rahoittaa Ympäristöministeriö. Hanke on Päijät-Hämeen liiton koordinoima, mukana ovat Asikkala, Heinola, Lahti, Padasjoki sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Lisätietoja hankesivuilta.