Valitse sivu

Korona ei aluekehittäjää pysäytä. Vaasaan suunniteltu opintomatka toteutettiin hyvin toimivin etäyhteyksin 25.3. 2020.

Päijät-Hämeen liitto, Lahden yliopistokeskus, LUT yliopisto, LAB Ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki sekä Hämeen ELY-keskus tutustuivat Vaasan yliopiston avoimiin innovaatioalustoihin. Samalla vaihdettiin kokemuksia Pohjanmaan liiton kanssa LARS-projektista, älykkään erikoistumisen strategian päivittämisen haasteista sekä indikaattoreista.

Vaasan avoimet innovaatioalustat yhdistävät tutkimuksen, yritykset ja julkiset organisaatiot luomaan uutta ilmiölähtöisesti. Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin.

VEBICin alustaa esitellyt johtaja Suvi Karirinne painotti kansainvälisten verkostojen merkitystä tutkimuksessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Hankkeiden tulosten saaminen poliittiseen keskusteluun ja EU tasolle on tärkeää. CPMR järjestön Energy and Climate työryhmä mm. avaa ovia Euroopan laajuisiin tutkimus- ja kehittämisverkostoihin.

Innolab alustasta kertoi tutkimusalustan johtaja Mari K. Niemi. Sen keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. InnoLabin tavoitteena on synnyttää uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Monitieteellisyys ja osallisuus vaativat paljon sparraamista, mutta onnistuessaan yhteistyö synnyttää paljon uutta. Yritysten innovaatiokyvykkyyden tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja rooli aluekehittämisessä ovat avointen innovaatioalusten keskeisimpiä tehtäviä.

Hyviä käytäntöjä

Koska tutustumismatkalla oltiin, mukaan otettavaakin löytyi. Toimintamalleina Digitalisaatio Akatemia sekä Future Wasa Festival olivat osallistujien mielestä pilotoinnin arvoisia myös Päijät-Hämeessä.

Digitalisaatio Akatemia on esimerkki yritysten ja korkeakoulujen dynaamisesta yhteistyöstä. Vaasan seudun energiaklusterin yritykset lähtivät etsimään innovatiivisesti ratkaisua osaajapulaan, ja korkeakoulut liittyivät ketterästi mukaan kehittämään toimintaan.

Vaasassa jo kolme kertaa järjestetty, maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin tulevaisuusfestivaali Wasa Future Festival (WFF) on tuonut kaupunkiin vahvan joukon päättäjiä, tutkijoita, asiantuntijoita, elinkeinoelämää, toimittajia, nuoria johtajia ja vaikuttajia. Viime vuoden pääteemoja olivat mm.: tulevaisuuden kaupungit ja alueet, Julkisen sektorin innovaatiot ja uudistuminen, Yhdysvaltain politiikka sen vaikutukset teknologioihin ja politiikkaan sekä Avaruustalous.

Pohjanmaan liiton Jerker Johnson kertoi LARS -projektin tulosten hyödyntämisestä Pohjanmaan innovaatioympäristön kehittämisessä. Yritysten odotukset TKI-toimintaa kohtaan ovat entistä suuremmat, kun toimintaympäristö muuttuu  nopeasti ja siirrytään kohti kestävämpää, vihreää taloutta. Erityisesti pk-yritykset tulee saada hyödyntämään yliopistojen ja korkeakoulujen osaamista liiketoiminnan uudistamisessa.

Lisätietoja

Riika Kivelä
Projektipäällikkö
Interreg Baltic Sea Region –projektit / LARS
puh. 044 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi