Valitse sivu

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on jälleen käynnistymässä. Jo vuosikymmeniä säännöllisesti liikkumistottumuksiamme kartoittanutta tutkimusta on uudistettu ja se tuo meille entistä paremmin tietoa ajankohtaisten ilmiöiden näkymisestä arjessamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tällä kertaa tutkimukseen on kutsuttu osallistumaan yli 90 000 Suomessa asuvaa ihmistä.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa Suomessa asuvien keskimääräisiä liikkumistottumuksia vuoden jokaisena päivänä. Koko vuoden 2021 kestävän tiedonkeruun aikana kysytään päivittäin tietyltä, satunnaisesti valitulta joukolta ihmisiä näiden omasta liikkumisesta ja sen muutoksista. Uudistetussa tutkimuksessa eri kaupunkiseutujen alueellinen näkökulma tulee entistä vahvemmin esille.

Henkilöliikennetutkimus kertoo miten, missä ja milloin me liikumme ja siitä, mikä on muuttunut liikkumisessamme. Liikennejärjestelmän ja liikkumistapojemme muutokset tuovat jatkuvasti uusia tietotarpeita ja vaativat aikaisempaa tiheämpää seurantaa liikenteen kehityksestä.

  • Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laajuudessaan korvaamaton osa tietouttamme liikkumistavoistamme. Halusimme toteuttaa kyselyn myös tämän poikkeavan tilanteen vallitessa ja kannustammekin kaikkia tutkimukseen kutsuttuja osallistumaan, jotta saamme tutkittua tietoa siitä, miten nykytilanne vaikuttaa liikkumistottumuksiimme mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Mukana kattavasti sekä valtakunnallinen että kaupunkiseutujen näkökulma – päijäthämäläisten liikkumista selvitetään omalla otoksella

Osana valtakunnallista tutkimusta Päijät-Hämeen kunnista tehdään oma otos, jolla saadaan täsmällisempi kuva liikkumisen tunnusluvuista kunnittain tai kuntaryhmittäin. Vastaava maakunnallinen otos toteutettiin myös edellisen, vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen osana. Uutena kuntana tarkempaan tutkimukseen osallistuu myös Iitti.

  • Laajalla tutkimuksella saamme kattavaa seurantatietoa liikkumisen muutoksista. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä Päijät-Hämeen liitossa että maakunnan kunnissa. Toivommekin, että tutkimukseen kutsun saaneet vastaavat ahkerasti kyselyyn oli matkoja tutkimuspäivän aikana karttunut tai ei, kannustaa suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta.

Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien aina 5–6 vuoden välein. Tutkimus on laajuudessaan merkittävä. Se kattaa koko väestön ja maan eri alueet, kaikki kulkutavat, vuodenajat ja viikonpäivät sekä liikkumisen kotimaassa ja ulkomaille. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti, mm. liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa.

Mukana tutkimuksessa ovat liikenteen ja ympäristön hallinnonalojen viranomaisina liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan ELY-keskukset. Seutujen osalta mukana ovat Kajaanin, Joensuun, Porin, Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit, Helsingin, Oulun ja Tampereen kaupunkiseudut sekä Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot.


Tutustu valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen tarkemmin:

www.hlt.fi


Lisätietoja:

Traficom:
ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 029 539 0576, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, Twitterissä @Saarimaki
erityisasiantuntija Hanna Strömmer, p. 029 534 7053, hanna.strommer(at)traficom.fi (ei tavoitettavissa 21.12.–14.1.)

Päijät-Hämeen liitto:
suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, p. 044 371 9467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi