Valitse sivu

Hyvinvointikysely päijäthämäläisille

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä. Päijäthämäläisille sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnatulla hyvinvointikyselyllä kerätään asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioita, hyvinvointivajeista sekä siitä, miten asukkaiden hyvinvointia voitaisiin parantaa.

Miksi kysely asukkaille?

Tuloksia hyödynnetään erityisesti valmisteilla olevassa alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa sekä vuonna 2023 aloittavan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelussa. Myös kunnat ja järjestöt voivat hyödyntää tuloksia omassa hyte-työssään. Ilman asukkaille suunnattua kyselyä, käytettävissä oleva kokemustiedon määrä on rajallinen. Kokemustiedon tietopohjan kartuttamiseksi ja seurantatiedon saamiseksi kysely on tarkoitus toistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Tulokset julkistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä Päijät-Hämeen liiton hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sivuilla.

Kyselyn ajankohta ja palkinnot

Kysely on avoinna 1.9.-26.9.2021 ja se on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Hyvinvointikysely toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä henkilöä voi tunnistaa aineistosta. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Vastaajien yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin ja yhteystiedot hävitetään heti kun arvonta on suoritettu. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Linkki kyselyyn

https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21


Lisätietoja kyselystä:

Soili Saikkonen
asiantuntija, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
soili.saikkonen@phhyky.fi puh. 044 482 3464

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto
saila.juntunen@paijat-hame.fi puh. 044 077 3002


Lisätietoja hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta:

Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö puh. 044 077 3002