Valitse sivu

Onko 140 miljoonaa euroa minuutin aikasäästöstä perusteltua?

Suomen väyläverkon korjausvelan määrä on useita miljardeja. Siksi uusien raideliikenneyhteyksien rakentamisen on oltava perusteltua ja kustannustehokasta. Selvitysten mukaan olemassa olevaan rataverkkoon investoiminen on kiistattomasti kustannustehokkainta.

Väyläviraston selvitysten mukaan Helsinki–Porvoo–Kouvola-oikaisu nopeutta matka-aikaa Helsingistä Kouvolaan vain 13 minuuttia. Yhden säästetyn minuutin hinnaksi tulisi 140 miljoonaa euroa. Jo käytössä olevan, Suomen nopeimman ratayhteyden Kerava–Lahti-oikoradan matka-aikaa lyhentävän minuutin hinta oli 8 miljoonaa euroa.

Savon ja Karjalan radoilla on useita hitaita rataosuuksia. Tunnistetuilla nopeutustoimilla matka-aikaa Savon radalla Kouvolan ja Kuopion välillä voidaan lyhentää jopa 21 minuuttia, jolloin säästetyn minuutin hinnaksi tulisi 3 miljoonaa euroa. Karjalan radalla vastaavat tunnistetut nopeutustoimet lyhentäisivät matka-aikaa jopa 31 minuuttia. Tällöin säästetyn minuutin hinnaksi tulisi 11 miljoonaa euroa.

Selvitykset aluetalouteen ja liikennöintimalleihin riittämättömiä

Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulle pendelöivien lukumäärä on Päijät-Hämeestä lähes 5 000 henkilöä. Kymenlaaksosta vastaava luku on noin 2 000.

  • Riittäviä selvityksiä uusista raideliikenneyhteyksistä ei ole tehty. Tarkastelut Päijät-Hämeen ja Lahden kaupunkiseudun aluetaloudellisista vaikutuksista sekä liikennöinnin vaihtoehtoisista järjestelyistä puuttuvat. Porvoo–Kouvola -oikaisun toteuttamisesta aiheutuisi merkittävää haittaa aluetaloudellemme, kertoo maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Päijät-Hämeen perustelut nykyisen rataverkon kehittämistarpeille

Lataa linkistä PowerPoint-esitys pdf-muodossa:

Lisätietoja

Laura Leppänen
maakuntajohtaja
puh. 040 7674364
laura.leppanen@paijat-hame.fi