Valitse sivu

KYSELY PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILU- JA TAPAHTUMA-ALALLA TOIMIVILLE YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumaselvityksen laadinta etenee. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva maakunnan matkailu- ja tapahtumapalvelujen verkoston nykytilasta ja kehittämistarpeista erityisesti maankäytön suunnittelua varten. Selvitys palvelee Päijät-Hämeen liittoa ja kuntia matkailu- ja tapahtumapalvelujen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, jotta ne voivat entistä paremmin vastata matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden tarpeisiin.

Selvitykseen sisältyy kyselytutkimus, joka on suunnattu Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtuma-alalla toimiville yrityksille ja muille yhteisöille kuten tapahtumia järjestäville yhdistyksille ja urheiluseuroille. Kentältä saatava tieto on selvityksen kannalta elintärkeää ja toivommekin, että kiireistänne huolimatta ehtisitte osallistumaan kyselyyn. Odotamme vastaustanne 4.4.2022 mennessä.

Kyselyyn voi vastata alla olevan linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/5667B564B0F7AF32

Kannattaa vastata!

Vaikka matkailun ja tapahtumien kenttä kärsii edelleen koronan vaikutuksista ja Ukrainan tilanne aiheuttaa juuri nyt lisää harmaita hiuksia, on tärkeää suunnata ajatukset myös pidemmälle yli akuuttien kriisien: miten turvataan alueen matkailun kasvu ja kehittyminen seuraavan kymmenen vuoden aikana ja vielä sen jälkeenkin. Vastaamalla kyselyyn teillä on tulevaisuudessa helpompi viedä esim. maankäyttöön ja infran kehittämiseen liittyviä suunnitelmia eteenpäin.

Vallalla olevat ja entisestäänkin vahvistuvat trendit kuten kotimaanmatkailun kasvu, luonnon, liikunnan ja hyvinvoinnin merkitys sekä aitojen elämysten etsiminen ovat kaikki teemoja, joille löytyy luontaista ja pysyvää tarttumapintaa Päijät-Hämeen omista vahvuuksista. Samaan aikaan toimijakentän paineita lisäävät kiristyvät vastuullisuus- ja kestävyysvaatimukset, lisämausteena vielä viimeaikainen turvallisuuden korostuminen. Käynnissä olevalla selvityksellä halutaan tuoda tähänkin helpotusta ja vahvistaa matkailun ja tapahtumien toiminta- ja kasvuedellytyksiä tukevaa maankäyttöä ja saavutettavuutta tulevina vuosina.

Selvitystyön ja kyselytutkimuksen toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy, ja kyselyn jakelusta vastaavat Lahti Region Oy, Päijät-Hämeen liitto ja kunnat. Saatuja vastauksia hyödynnetään ainoastaan tämän selvityksen tarkoituksiin.

Jos jokin askarruttaa, annamme mielellämme lisätietoja!

Niina Ahlfors, Päijät-Hämeen liitto, 040 531 7628
Raija Forsman, Lahti Region Oy, 040 516 2803
Taina Ollikainen, FCG, 040 864 1030
Jaana Myllyluoma, FCG, 050 390 5765