Lisätietoja

Jari Paakkunainen
Hallintojohtaja
puh. 044 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen liiton viranhaltijapäätöksiä

 • §46 Hankintapäätös: Urheiluseurojen liikenneturvallisuusvalmennus –
  Päijät-Hämeen kokeilu (Liitukoutsi)

 •  §45 Hankintapäätös: Vähäpäästöisen liikenteen edellytykset ja kehittäminen
  Päijät-Hämeessä, selvitys

 • §44 Työssäoppija liittoon
 • §43 Esitys alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmän edustajaksi
 • §42 Esitys saaristokunniksi ja -osakunniksi vuosille 2020–2023 Asikkala ja Padasjoki
 • §41 Projektikoordinaattori Riika Kivelän tehtävänimikkeen muuttaminen ja
  palkan tarkistaminen

 • §40 INspecialist-lähitukipalvelu sopimus
 • §39 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta
  vuosille 2020-2023

 • §38 Päätös CECI – kansalaisten osallistuminen kiertotalouden toteuttamiseen -projektiin
  osallistumisesta

 • §37 Sitoutuminen tieliikenteen turvallisuuden hankkeen kustannuksiin
  (Traficomin hankeavustushaku)

 • §36 Päätös 1,5 asteen kunta -hankkeen toteuttamisesta
 • §35 Hankintapäätös: kotitalouksien hiilijalanjälkien laskenta
 • §12 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaavasta
 • §34 Tietokoneen ja IPadin myynti
 • §1 Kehittämisjohtaja: Erityisasiantuntijan osa-aikaisuuden jatkaminen
 • §11 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto koskien julkista kuulemista Euroopan laajuisen
  liikenneverkon (TEN-T) kehittämisestä

 • §10 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Heinolan pohjavesialueiden luokka-
  ja rajausmuutoksista

 • §33 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Biomassoista
  liiketoimintaa -selvityshanke

 • §32 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Maakuntalaulun
  uudelleensovittaminen

 • §31 Päätös jatkoajasta hankkeelle Sandrich
 • §30 Määräaikaisen projektipäällikön palkkaaminen
 • §29 Liiton henkilöstön työajan jakaminen maakuntauudistuksen raportointitehtäviin
 • §4 Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Vuosiloman myöntäminen maakuntajohtaja
  Laura Leppäselle

 • §3 Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Vuosiloman myöntäminen maakuntajohtaja
  Laura Leppäselle

 • §28 IT-suunnittelijan/palvelusihteerin työsuhteen jatkaminen
 • §9 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelmasta
 • §27 Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                                9.3.2019 – 313.3.2019
 • §26 Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                                1.3.2019 – 8.3.2019
 • §25 Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                                1.2.2019 – 28.2.2019
 • §24 Palkattoman työloman myöntäminen sote-valmistelija Hilkka Kempille
 • §23 Määräaikaisen projektikoordinaattorin sijaisen palkkaaminen
 • §22 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Pima-yritysten  nano-                                                               remediaatiotuntemuksen ja kansainvälisyyden lisääminen (Insitu)
 • §2 Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Vuosiloman myöntäminen maakuntajohtaja                                                     Laura Leppäselle
 • §21 Palkattoman työloman myöntäminen sote-valmistelija Hilkka Kempille
 • §8 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Orimattilan pohjavesialueiden luokka-,                                                               ja rajausmuutoksista
 • §20 Hallintojohtajan työajan jakaminen maakuntauudistuksen raportointitehtäviin
 • §7 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan                                                                               muutoksesta 700 Tähtiniemen kauppa-alue
 • §1 Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntajohtaja Laura Leppäsen                                                                         osallistuminen HHJ-kurssille
 • §19 Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                               1.1.2019-31.1.2019
 • §18 Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                               1.12.2018-31.1.2018
 • §6 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto maantien 313 parantamisesta rakentamalla                                                         kevyenliikenteenväylä välille Vehkoontie – Lentotie
 • §5 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Heinolan kaupungille Karpalosuon                                                                       asemakaavan muutoksesta, 682 Karpalosuo
 • §4 Aluesuunnittelupäällikkö: Kommentit Hollolan kunnalle Messilän                                                                                 ranta-asemakaavan laatimisesta
 • §3 Aluesuunnittelupäälikkö: Lausunto Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Lahden Seudun                                                 kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
 • § 17  Liiton henkilöstön työajan jakaminen maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin
 • § 16 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle liikkuva Päijät-Häme                                                                -kiertue
 • § 15 KVTES:n henkilökohtaisten lisien maksaminen 1.1.2019 lukien
 • § 14  KVTES:n mukaisen paikallisen järjestelyerän myöntäminen ja täytäntöönpano                                                           1.1.2019 lukien
 • § 13 Päätös jatkoajasta hankkeelle uuttoprosessin hyödyntäminen energiantuotannon                                                      arvoketjussa
 • § 2 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto maantie 140 parantamisesta mt 11806                                                                  Huhdanojan tien liittymän kohdalla
 • § 12 Määräaikaisen asiantuntijan palkkaaminen energia- ja ilmastoasiantuntijaksi
 • § 11 Yhteisen maakunnallisen järjestelmän käyttöönoton laajentaminen                                                                               Heinolan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointiin
 • § 10 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle yhdistysten                                                                                toiminta Päijäthämäläisten tukena
 • § 9  Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Sandrich
 • § 8  Päätös jatkoajasta hankkeelle Biosta monex – bioraaka-aineen                                                                                         hyödyntämiskonseptin kehittäminen Heinolaan
 • § 7  Päätös jatkoajasta hankkeelle biotuhkan aluejalostamo (BTA): ekosysteemin                                                               synnyttäminen polttolaitosten biotuhkien hyödyntämiseen
 • § 6 Päätös jatkoajasta AIKO-hankkeelle elinkeinolähtöisten yritysekosysteemien                                                              toimintamallin kehittäminen ja testaaminen Kiinan markkinoilla
 • § 5 Työpanoksen ostaminen maakunta-ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                                  ( sote-valmistelun asiantuntijatehtävät)
 • § 4 Toimistotilojen vuokrasopimuksen  jatkaminen
 • § 3  Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                               13.11.2018 – 30.11.2018
 • § 1 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja                                                        liikenteen suunnitelman MAL 2009 – luonnoksesta sekä sen arviointiselostuksesta
 • § 2  Työpanoksen ostaminen  maakunta-ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin
 • § 1 Maakuntajohtajan vaalin vahvistaminen