Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät järjestöt. Yhteistyöryhmän nimeää maakuntahallitus.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRS) tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristön tehtävänä on sen lisäksi seurata ja sovittaa yhteen maakunnan alueella valmisteltavia kansallisten sekä rakennerahasto-ohjelmien, maaseuturahaston ja meri- ja kalatalousrahaston hankkeita ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle.

Lisätietoja

Maija Väkeväinen
Viestintäkoordinaattori
puh. 044 371 9456 maija.vakevainen(a)paijat-hame.fi