Valitse sivu

Väyläviraston 28.5. julkistaman uuden selvityksen mukaan nykyisten ratayhteyksien nopeuttaminen on selvästi paras vaihtoehto itään suuntautuvien raideyhteyksien parantamiseksi. Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki toivovat valtion toteuttavan nykyisten Savon ja Karjalan ratojen parantamistyöt selvityksen pohjalta.

  • Väylän selvitys on yksiselitteinen: nykyisten ratayhteyksien kehittäminen on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Kohtuullinen sijoitus tuo suuren aikasäästön Lahdesta itään. Parantaminen voitanee tehdä valtion budjettirahoituksella, jolloin työt voitaisiin aloittaa suht nopeasti, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
  • Koronatilanne kiristää talousnäkymiä entisestään. Peräänkuulutan vastuullisia ratkaisuja. Suurten investointien pitää tuottaa suuret hyödyt. Idän oikaisujen osalta näin ei ole, selvitys osoittaa sen. Jopa Lahti-Heinola-Mikkeli -ratayhteys on kannattavampi vaihtoehto kuin muut oikaisuvaihtoehdot, toteaa Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Itään suuntautuvien ratayhteyksien nopeuttaminen edellyttää myös Suomirataan kuuluvan lentoradan rakentamista. Sen suunnitteluun on jo perustettu hankeyhtiö, jossa Lahti on mukana.

  • Suomirata nopeuttaa Lahden sekä koko itäisen Suomen yhteyksiä lentoasemalle ja Helsingin seudulle. Se on Lahdelle erittäin tärkeä hanke, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Väylävirasto toteutti selvityksen Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisestä. Selvityksen laatimisen aikana Väylä keskusteli eri ratakäytävien kaupunkien, maakuntien liittojen ja muiden toimijoiden kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja itäisten ratayhteyksien parantamiseksi. Radanvarsikaupunkina Lahti ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto olivat mukana selvityksessä osana nykyisen ratakäytävän toimijoita.

Lisätietoja

maakuntajohtaja Laura Leppänen, 040 767 4364
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 3374386