Valitse sivu

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi valmistellun lakiluonnoksen tavoitteena on muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Viisi maakunnan liittoa ja sairaanhoitopiiriä vaativat yhteisessä kannanotossaan, että lakiluonnokseen sisältyvästä toistaiseksi pysyvästä leikkurista (siirtymätasaus) luovutaan. Uudistuksen tavoitteena on mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, ja rahoitus perustuu keskeisiltä osiltaan THL:n määrittelemiin palvelutarvetekijöihin. Esitetty rahoitusmalli pitkine siirtymäaikoineen ja pysyvine leikkureineen johtaa siihen, ettei sote-palveluja voida tuottaa yhdenvertaisesti ja osa sote-maakunnista joutuu palvelutuotannossaan eriarvoiseen asemaan.

  • Päijät-Hämeessä on jo tehty laaja sote-palvelujärjestelmän integraatio ja niihin liittyviä rakenteellisia uudistuksia. Ei voi olla niin, että tehokkaita rangaistaan ja tehottomia palkitaan, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Lisäksi maakunnat vaativat, että luonnokseen sisältyvää seitsemän vuoden siirtymäaikaa lyhennetään merkittävästi, esimerkiksi 3–5 vuoteen. Esitetyn siirtymäajan osalta on otettava huomioon se, että käytännössä toimet uuteen rahoitusmalliin siirtymiseksi voidaan käynnistää jo lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Esityksen mukaisesti se tapahtuisi jo kesällä 2021, jolloin siirtymäajaksi muodostuisi yli seitsemän vuotta.

  • Päijät-Häme on edelläkävijä, ja pitkä siirtymäaika on meille ja monelle muulle maakunnalle tarpeeton, toteaa Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Maakuntien yhteinen kannanotto

Lue maakuntien kannanotto tästä

Yhteisen kannanoton antoivat:

Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Hämeen liitto ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Lapin liitto ja Lapin sairaanhoitopiiri
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Siun sote -kuntayhtymä

Lisätietoja

Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
marina.erhola(a)phhyky.fi

Laura Leppänen, maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto
laura.leppanen(a)paijat-hame.fi